طراحی محصولی برای تفریحات خارج شهری و موثر در ارتقا کیفیت سبک زندگی با استفاده از مواد هوشمند

پدیدآور: سبا صبور صادق زاده مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده هنر و معماری سال ارائه: ۱۳۹۳

سبک زندگی، مقوله، بستر یا حوزه تمرکز بسیاری از متغیرهای فرهنگی اجتماعی در هر جامعه بشمار می آید و مبین بسیاری از شرایط پیدا وپنهان زندگی و حیات فرهنگی در هر اجتماعی محسوب می شود. بر این پایه می توان اظهار داشت که سبک زندگی و مجموع مفاهیم مرتبط با آن از اهمیت بسیاری برخوردارند. یکی از مواردی که با سبک زندگی در ارتباط تنگاتنگ می باشد تعامل افراد با مصرف منابع و انرژی است. از طرفی مواد هوشمند افق تازه ای از علم را در برابر بشر گشوده اند و توجه به آن ها رویاهای دیرینه ای از بشر را تحقق خواهد بخشید. ارتباط شناخته شده ای میان مواد هوشمند و سبک زندگی وجود دارد. کاربران به دنبال سهولت استفاده از ابزار و تعامل راحت با کالا هستند. با عنایت به موارد فوق در این پایان نامه مساله اصلی پژوهش برقراری ارتباط بین دو حوزه ی سبک زندگی و کاربرد موارد هوشمند از منظر طراحی صنعتی است. هدف اصلی این پژوهش ارتقا کیفیت زندگی با استفاده از تکنولوژی اسمارت متریال است. روش تحقیق در این پایان نامه از نوع توصیفی – تحلیلی (Cross-Sectional) می باشد. در نهایت در این پایان نامه به محصولی رسیدیم که قابلیت ایجاد سرپناه را دارد ولی نه به شکل های کنونی بلکه با رویکردی در جهت دخیل کردن کاربر و بر انگیختن حس خلاقیت وی برای برپایی آن.

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.