علل عدم شرکت جریان‌های شاخص در واقعه طف (به غیر از جریان هاشمی)

پدیدآور: وحید متشکر آرانی

این رساله معرفی و علل عدم شرکت جریان‌های شاخص در واقعه کربلا پرداخته است. در محور اول، برخی از خواص و جریان‌های شاخص، به میزان تأثیری که در واقعهکربلا می‌توانستند داشته باشند، به جریان‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم و معرفی شده‌اند. در مرحله دوم دلایل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و اعتقادی بررسی شده‌اند تا علل عدم حضور گروه‌ها و جریان‌های شاخص در این واقعه سرنوشت‌ساز مشخص شود. مهم‌ترین دلایل مطرح شده عبارت‌اند از: برگشت به جاهلیت و آموزه‌های آن، سیاست‌های انحرافی و اشتباهات برخی از خلفا، سیاست‌ها و اقدامات فریبکارانه جریان معاند اموی با اصل اسلام، انحرافات سران (رهبران) و نخبگان جریان‌های شاخص، تهدید، تطمیع، شکنجه، قتل، تبعید و ترس از سوی جریان حاکم(اموی)، تخریب فکر، عقیده و فرهنگ اصیل اسلامی، نقش منفی جریان‌های انحرافی و … .

روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی تبیینی است؛ هرچند در پاره‌ای از مواقع روش توصیفی در روند معرفی برخی از جریان‌های شاخص و خواص به کار رفته است. با توجه به نقش کلیدی نخبگان و جریان‌های شاخص در توفیق و یا عدم توفیق قیام‌ها و حرکت‌ها، شناسایی و واکاوی جریان‌ها و احزاب شاخصِ مستقل، نیمه‌مستقل و غیرمستقل شکل گرفته در جهان اسلام و پژوهش و تأمّل بر نقش مستقیم و غیرمستقیم گروه‌ها و جریان‌های شاخص در جامعه بعد از پیامبر(ص) در امور مختلف است.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.