مبانی و مسائل سبک زندگی: جلسه هفتم (صوت و متن)

استاد: دکتر احمد حسین شریفی (صوت و متن)

 

  جلسه هفتم 22/ 07/ 1393

4. ترویج عزت فرهنگی

پیامبر اکرمˆ(ص): لیس مِنّا مَن‏ تَشَبَّهَ‏ بِغِیرِنا. (نهج الفصاحه، ص663، حدیث 2413.)

امام علی(ع): فَاِنَّهُ قَلَّ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ اِلاَّاَوْشَکَ اَنْ یَکُونَ مِنْهُمْ؛ (نهج ، حکمت207)

مَنْ‏ تَشَبَّهَ‏ بِقَوْمٍ عُدَّ مِنْهُمْ؛ (دعائم الاسلام، ج2، ص513، حدیث 1838)

5.بازخوانی سیره زندگی الگوها و اسوهها: چهارده معصوم و اولیای الهی؛

6. عدالت و نظم ساختاری

برای نهادینه کردن سبک زندگی مطلوب نباید به راهحلهای درونی اکتفا کرد: تقوا و عدالت فردی هر چند لازماند؛ اما برای جامعهسازی کافی نیستند. بسترسازی فرهنگی برای فرهنگسازی ارزشی، بسیار مهماست.

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.