مجموعه سه جلدی سبک زندگی توحیدی و موفقیت الهی

این مجموعه شامل سه جلد کتاب با عناوین آرامش، خودباوری، بخشش به قلم حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدتقی فعالی تاکنون ۴ نوبت به چاپ رسیده و وارد بازار شده است.

مجموعه سبک زندگی توحیدی و موفقیت الهی با اصلاحات و ویراستی جدید منتشر شده است.

نخستین جلد از این مجموعه با عنوان آرامش در ۲ فصل منتشر شده است فصل نخست، اصول و نشانه‌ها مورد بررسی قرار گرفته که در آن، اصول، عوامل استرس‌زا، آثار و نشانه‌های استرس، عوامل آرامش آفرین و نشانه‌ها و آثار آرامش به تفصیل تبیین شده است. نویسنده این اثر در فصل دوم با عنوان معناشناسی، رویکردها و رهیافت‌ها به معناشناسی، تعریف، رویکردهای تبیین علّی، رهیافت‌های تبیین مکانیزم، روش‌های نظری رویارویی با استرس و انواع آن به تفصیل پرداخته است.

دومین جلد از مجموعه سبک زندگی توحیدی و موفقیت الهی با عنوان خودباوری در دو فصل به رشته تحریر درآمده است. فصل اول با عنوان نشانه‌ها، راهکارها و پیامدها به بررسی و تبیین اصول، نشانه های کمبود اعتماد به نفس ، عوامل کمبود خودباوری، راهکارها و مؤلفه‌های اعتماد به نفس، شیوه‌های تقویت اعتماد به نفس در کودکان و راهکارهای دیگر می‌پردازد. نگارنده این اثر در فصل دوم کتاب خودباوری، با عنوان معناشناسی، چیستی و دیدگاه‌ها به بررسی معناشناسی، تعریف‌ها و مؤلفه‌ها، دیدگاهها و رهیافت‌ها، اعتماد به نفس و توکل می‌پردازد.

بخشش عنوان سومین جلد مجموعه سبک زندگی توحیدی و موفقیت الهی است که نگارنده آن را در دو فصل با عناوین مبانی و اصول شامل مبانی بخشش، عرفان پول، قوانین رزق، فصل دوم با عنوان زمینه‌ها، ویژگی‌ها و پیامدها شامل موانع، عوامل، شرایط، مصادیق، آثار و مصارف تالیف نموده است. چهارمین نوبت چاپ مجموعه سبک زندگی توحید و موفقیت الهی در تابستان ۱۳۹۶ توسط انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و معنویت آل یاسین وارد بازار نشر شده است.

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.