مراحل پایانی ترجمه کتاب «معنویت و ذهن سالم»

ترجمه کتاب “Spirituality And The Healthy Mind” (معنویت و ذهن سالم) رو به اتمام است:

در فرهنگ معاصر معنویت به منزلۀ عنصری برجسته به شمار می‌رود و گستره و تنوع آن را از مکاتب فلسفی شرقی تا بیداری‌های دینی و مذهبی می‌توان نظاره‌گر بود. آثار روان شناختی معنویت در طبِ جایگزین و مراقبه، مشهود است. هر یک از این امور با شیوه‌های خاص خود برای خلاصی افراد از بیماری‌های روانی مدد می‌رسانند. البته متخصصان روان عموماً به این موضوعات توجهی نمی‌کنند. در واقع آنها بیش از پیش به داروها و درمان‌های مختصر و فشرده اکتفا می‌کنند. اکنون سوال این است که آیا این دو چشم انداز متفاوت را می‌توان آشتی داد و بین آنها جمع نمود؟ اثر پژوهشی حاضر پاسخی به این پرسش مهم و اساسی است. نویسنده با بهره‌گیری از جدیدترین یافته‌های روانشناسی، علوم اعصاب و درمان‌های خلاقانه درصدد است پرده از این راز بگشاید که افراد در سراسر جهان چگونه نیازهای معنوی خود را ابراز می‌دارند.
کتاب حاضر در تلاش است تا نشان دهد که چگونه می‌توان با ایجاد احساس معنای شخصی در افراد، در عین بهره‌گیری از داروها و درمان‌های معاصر، به بیماران روانی، معتادان و شکست خوردگان در زندگی مدد رساند و سبک‌زندگی آنان را تغییر داد. این اثر پژوهشی که حاصل تجربۀ سی سالۀ نویسنده است متکی بر تجارب بالینی او و مطالعات پژوهشی جدید است و در این میان از موردپژوهی‌ها نیز بهره می‌برد. تمام تلاش نویسنده بر این است تا به درک روشنی از این موضوع برسد که معنابخشی به زندگی افراد می‌تواند به درمان‌های مربوط به ساحت روان کمک کند.
کتاب حاضر در ۵ بخش کلی و ۱۶ فصل به رشته تحریر درآمده است:

بخش اول: ماهیت معنویت
بخش دوم: تأثیر فرهنگ
بخش سوم: انواع تجارب معنوی
بخش چهارم: جنبش های احیاء معنوی
بخش پنجم: انواع درمان

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.