مراکز خرید، هویت زنان و سبک زندگی روزمره مطالعه بر روی پاساژ ستاره فارس در شیراز

پدیدآور: مریم بهمنی محل ارائه: دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی سال ارائه: ۱۳۸۸

این پژوهش با هدف بررسی انسان شناختی سبک زندگی روزمره دختران جوان طبقه متوسط و تأثیری که این سبک روی هویت فرهنگی جنسیتی آن ها می گذارد انجام گرفته است. برای این منظور پاساژ ستاره فارس در شهر شیراز به عنوان میدان مطالعه انتخاب گردید. روش گردآوری داده ها مردم نگاری و فنون جمع آوری اطلاعات شامل مشاهده مستقیم و مشارکتی، مصاحبه های باز و عمیق و تحلیل نشانه بود. از روش نمونه گیری هدفمند استفاده گردید و تعداد مصاحبه ها شامل ۱۴ مصاحبه فردی و ۴ مصاحبه گروهی بود و اشباع نظری سؤالات تعداد مصاحبه ها را تعیین نمود و در نهایت روش تحلیل داده ها روش تحلیل موضوعی و نشانه شناختی می باشد. چشم انداز کلی این رساله این است که برای فهم زندگی روزمره به عنوان یک متن سکوت کرده و خود را در معرض صداها قرار دهیم و با آن ها دیالوگ برقرار نمائیم، نه این که مونولوگ داشته باشیم و در عین حال جایگاه تئوری را نفی نکرده و آن را بخشی از این گفتگو بدانیم. لذا به کمک بخش نگاه از بیرون واژگان و ایده هایی را استخراج کرده و در بخش نگاه از درون خود را در بطن ماجرا قرار دادیم تا به کمک آن واژگان سبک را از منظر پیروان آن سبک درک کنیم و اتفاقات و ماجراهایی را که می افتد فهم نموده و برای مخاطب تبیین نمائیم، لذا بخش مهمی از رژیم نوشتاری نگاه از درون به نقل قولها و حرفهای کنشگران اختصاص می یابد. بر این اساس و با توجه به آن که درباره ی دختران حرف می زنیم سعی نمودیم مرکزهای معنایی را مخدوش کرده و با یک نگاه پرسه زنانه در اطراف پدیده مورد مطالعه جست و خیز کرده و هربار از زاویه ای متفاوت به آن نگاه کنیم. لذا به شناسایی عناصر سبکی مربوط به زندگی روزمره دختران جوان که به شکل آشفته ای در فضای عمومی پاساژ پراکنده است و هم چنین به شناسایی معانی و تفاسیری که دختران جوان شیرازی از سبک زندگی روزمره خود و به ویژه از کنش هایشان در مرکز خرید ستاره فارس دارند پرداختیم. بنابراین درگیری کنشگران با زندگی روزمره یک درگیری مقطعی و از پیش تعیین شده نیست چرا که زندگی روزمره کیفیتی سیال گونه دارد و این خود به سیالیت وجود انسانی برمی گردد، تلاقی این دو سیالیت کیفیت سیال گونه جدیدی از هویت را برای ما رقم می زند. اما این درگیری خلاقانه نیز هست و این خلاقیت به بریکولاژ برمی گردد که سبک را شکل می دهد و سبک زندگی هویت را می سازد لذا امروزه سبک زندگی روزمره آدمهاست که هویت آنها را می سازد. بنابراین برای فهم این موضوع از مفاهیم تاکتیک، بریکولاژ و کارناوال به ویژه بهره بردیم چرا که این مفاهیم واجد یک گونه کیفیت سیال گونگی هستند که برای درک مفهوم سبک کارآمد هستند و سبک در منظومه زندگی روزمره کلیدی ترین مفهوم است و پاساژ بخش مهمی از سبک زندگی جوانان امروزی ایران است، لذا این مفاهیم مهمترین واژگان برای درک سبک، زندگی روزمره و در نهایت درک پاساژ هستند.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.