مرکز تخصصی آل یاسین برای برگزاری رشته مطالعات سبک زندگی اسلامی موافقت قطعی دریافت کرد

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی هنری سبک زندگی آل یاسین، پیرو مصوبه ۱۳۶۴ شورای گسترش حوزه های علیمه، با پذیرش طلاب برادر سطح سه «مطالعات سبک زندگی اسلامی» موافقت قطعی شد و مجوز اجرای این رشته به مرکز تخصصی آل یاسین اعطا گردید.

شایان ذکر است پیش از این نیز پس از موافقت اصولی شورای گسترش حوزه های علیمه با برگزاری رشته سطح سه «مطالعات سبک زندگی اسلامی» توسط مرکز تخصصی آل یاسین، این مرکز طی دو دوره از بین برادران طلبه پذیرش نموده است.

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.