مصادیق و آثار رأفت و مهربانی در سبک زندگی حسنین علیهماالسلام

پدیدآور: مریم نیکوحرفیان مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: مؤسسه‌ آموزش عالی غیردولتی‌- غیرانتفاعی - دانشکده اصول الدین سال ارائه: ۱۳۹۴

موضوع این پژوهش نامه مصادیق و آثار رأفت و مهربانی در سبک زندگی حسنین علیهماالسلام است که در دو بعد زندگی خانوادگی ایشان و بعد اجتماعی ـ سیاسی و اجتماعی ـ غیر سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است.

حسنین علیهماالسلام الگوی کامل فضائل اخلاقی برای بشریت هستند. و عنصر رأفت و مهربانی در تمام حالات و شرایط در ایشان وجود دارد.در این پژوهش نامه به معرفی مصداق های رأفت و مهربانی و نیز آثار آن پرداخته می شود.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.