مطالعه تطبیقی سبک زندگی بین دو قوم (کرد و ترک) در شهر نقده

پدیدآور: جمال رسولی خالدآباد مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه یزد - دانشکده علوم اجتماعی سال ارائه: ۱۳۹۴

یافته‌ها نشان می‌دهد که میزان (دینداری، سلامت جسمانی، مدگرایی، سلامت روان‌شناختی، سلامت اجتماعی) به عنوان شاخص‌های سبک زندگی و وسایل ارتباط جمعی و هویت ملی در بین اقوام(کرد و ترک) تفاوت معناداری وجود دارد. اما مولفه‌های(بودن با خانواده، بودن با دوستان، سلامت معنوی، اجتناب از دارو و مواد مخدر) که به عنوان شاخص‌های سبک زندگی نیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند در بین اقوام(کرد و ترک) تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. در مجموع به ترتیب متغیرهای سلامت اجتماعی، مدگرایی، دینداری، سلامت روان‌شناختی، سلامت جسمانی، اجتناب از دارو و مواد مخدر و رسانه ۳۵۶/۰ درصد از میزان واریانس متغیر وابسته(هویت قومی) را تبیین کنند.

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.