معنادرمانی قرآن و تأثیر آن بر سبک زندگی

پدیدآور: زکیه السادات شفعتی مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشکده علوم قرآنی میبد سال ارائه: ۱۳۹۳

عبارت «معنادرمانی قرآن و تأثیر آن بر سبک زندگی» هرچند از لحاظ لغوی واژه جدیدی است، ولی در متن آموزه‌های دینی، به ویژه قرآن کریم، از ابتدای نزول مورد توجه شارع مقدس و سپس مفسران واقعی آن بوده است. به دلیل غفلت بشر از این آموزه‌ها و پیچیدگی این جهان و تمدن عصر جدید بشر به دام مدرنیته گرفتار شده و نتوانسته است در سبک زندگی نیازهای خود را برطف کند. پس از نمایان شدن ظاهر پوچ این صفحه زندگی، انسان درصدد جست‌وجوی معنایی برای زندگی و یا به تعبیر دیگر درصدد درمان دردها و رنج‌های خود برآمده است. انسان در دنیایی که جز مادی‌گرایی و زیاده‌خواهی هدف دیگری ندارد، دچار غایتی نامعلوم و سرگشته شده و ناامیدانه در جست‌وجوی معنا و راهی برای رهایی از مشکلات زندگی خود برآمده است.

از دیدگاه اسلام زندگی به گونه‌ای ترسیم شده است که معانی معین و عمیقی دارد و ذاتاً حس مسئولیت را در انسان متبلور می‌کند. این نوشتار ویژگی‌های مذکور را در قالب شیوه‌های معنادرمانی و نیز آثار آن بر سبک زندگی در دو وجه الهی و غیرالهی، از قبیل مصداق نگرش به دنیا و مرگ و نگرش‌های غلط، بررسی کرده است. در ادامه نیز به بررسی منشأ عوامل مادی و معنوی بی‌توجهی به قرآن ـ عواملی مانند لقمه حرام و قطع رابطه با خدا ـ و پیامدهای مادی و معنوی این بی‌توجهی بر زندگی می‌پردازد.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.