مغازه خودکشی

پدیدآور: ثریا جواهری مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبان‌های خارجی سال ارائه: ۱۳۹۴

چکیده: «زندگی خود را از دست رفته می‌بینید؟ با ما، مرگ خود را تضمین کنید!» این جمله کلیدی‌ترین جمله‌ کتابی است با نام مغازه خودکشی. کتابی که داستان آن در مغازه کوچکی اتفاق می‌افتد و موضوع اصلی آن طنز تلخی است که انعکاس تضادها را در یک خانواده نشان می‌دهد. خانواده‌ای که برای حدود ده نسل تمام تجهیزات مربوط به خودکشی را می‌فروشد.

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.