مقاله | ارزیابی بنیادین رویکرد بدن‌مند به دین با تأکید بر آرای برایان ترنر

نویسندگان: منصوری مریم، پارسانیا حمید، سلطانی مهدی

چکیده

برایان ترنر، از جمله متفکرانی است که بر بنیادهای بدن مندی که در متفکران سده بیستم به ویژه نیچه پدیدار گردید، تلاش دارد تا با اصل «غریزه ی تأییدکننده ی زندگی» در آرای نیچه، موضعی ایجابی در نظریه ی اجتماعی ایجاد نماید.

پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که اساساً با بررسی آرای او, در هستی بدن مندی که به ویژه در متفکران سده ی بیستم میلادی حاکم شد, ورود دوباره دین به عرصه های نظریه ورزی با چه توجیهی انجام شده است و آیا این مواجهه, مواجهه ای منسجم است یا دوباره, چرخشی به سمت نظریه های کارکردی روی داده است؟

پژوهش حاضر، با بررسی اسنادی آرای ترنر و تحلیل محتوای جهت دار آن، به این مهم می پردازد. این پژوهش با بهره مندی از روش شناسی بنیادین به عنوان چارچوبی نظری، درصدد بررسی انسجام آرای او در مواجهه با دین به این نتیجه دست یافته است که نه تنها ترنر در بسیاری از مواضع خود از بنیادهای نیچه ای در ساحت تفکر تخطی کرده، بلکه قواعد ذاتی دین را با قوانین اجتماعی آن خلط کرده است؛ همچنین به رغم رویکرد مادی, به اعتقادات و ارزش ها نیز به صورت تفصیلی پرداخته است و با نگرشی کارکردی تلاش دارد تا گسست های ناشی از بدن مندی در جامعه ی جهانی را با فضیلت شهروندی حاصل از آموزه های دینی پرکند.

کلید واژه‌ها: دین، بدن، رویکرد بدن مند، روش شناسی بنیادین، سکولاریسم، جهانی شدن، شهروندی

منبع مقاله: اسلام و مطالعات اجتماعی، سال:1402 | دوره:10 | شماره:4 (40 پیاپی)، صفحات :160-188

برای مشاهده متن کامل و دانلود فایل مقاله “ارزیابی بنیادین رویکرد بدن‌مند به دین با تأکید بر آرای برایان ترنر” اینجا کلیک کنید.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.