مقاله | طراحی نسخه مقدماتی پرسشنامه دفاعی – امنیتی از منظر سبک زندگی اسلامی

نویسندگان: نجمه کاظمی، سیدمرتضی حسینی، محسن رفیع خواه، زهرا نقی زاده

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف طراحی و تدوین پرسشنامه‌ای به منظور سنجش مولفه دفاعی امنیتی سبک زندگی اسلامی انجام شد. با توجه به موکدات دین اسلام بر موضوع امنیت، این پرسشنامه بر محور آیات قرآن کریم و ذیل عنوان سبک زندگی اسلامی طراحی گردید.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توسعه و تحقیق بود که در دو مرحله کیفی و کمی انجام پذیرفت. در مرحله کیفی استخراج آیات مرتبط با موضوع دفاع و امنیت و همچنین دسته‌بندی آنها ذیل مفاهیم مرتبط انجام شد. همچنین گویه‌های مدنظر جهت قرارگیری در پرسشنامه در این مرحله تدوین شد. در مرحله کمی به ارزیابی و تحلیل گویه‌های استخراج شده در سطح پایلوت و با نمونه‌ای محدود پرداخته شد.
یافته‌ها: روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با استفاده از ارزیابی نظر متخصصین بررسی و مورد تایید قرار گرفت. همچنین پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ برابر با 71/0 بود که حاکی از همسانی درونی مناسبی پرسشنامه است.
نتیجه‌گیری: طراحی پرسشنامه مذکور به عنوان یکی از اقدامات ابتدایی در ورود به موضوع پر اهمیت دفاع و امنیت می‌تواند ملاکهایی را به عنوان الگو و تطبیق تعیین ‌کند که برگرفته از سرچشمه معارف و دانش (قرآن) است.

کلید واژه‌ها: کلیدواژه: امنیت، دفاع، سبک زندگی، سبک زندگی اسلامی، مولفه دفاعی- امنیتی

منبع مقاله: فصل‌نامه علمی – پژوهشی سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت، دوره ۷، شماره ۳ – ( پاییز ۱۴۰۲)، صفحات ۵۷-۵۲

برای مشاهده متن کامل و دانلود فایل مقاله “طراحی نسخه مقدماتی پرسشنامه دفاعی – امنیتی از منظر سبک زندگی اسلامی” اینجا کلیک کنید.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.