مقاله | پیشگیری از ارتکاب جرایم برای بهبود و ارتقای سبک زندگی در پرتو آموزه‌های اسلام

نویسنده مقاله: پیمان نمامیان

چکیده

سبک زندگی، روش زندگی اشخاص، گروه‌ها یا جوامعی است که در مواجهه با روابط فیزیکی، روانی، اجتماعی و اقتصادی روزانه خود می‌باشد. بین سبک زندگی اسلامی و پیشگیری ازجرم رابطه تنگاتنگی وجود دارد زیرا درجامعه اسلامی اگر افراد به دستورات دین اسلام توجه نموده و به آن عمل کنند، بزهکاری به شدت کاهش پیدا کرده و از وقوع جرم پیشگیری می‌شود. مجموعه منسجمی از الگوهای رفتاری برآمده از آموزه‌های دینی را که در چارچوب معین شده از طرف دین به‌عنوان سبک زندگی دینی معرفی می‌شود که نقش مؤثری در پیشگیری از شکل‌گیری قصد مجرمانه و تبدیل آن به فعل مجرمانه می‌باشد؛ از این‌رو، سبک زندگی نشأت گرفته از باورهای الهی، به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر در مقابله و پیشگیری از جرایم، با دارا بودن این عناصر پیشگیری، اهمیت خاصی در جرم شناسی پیشگیرانه و ایجاد نظم در جامعه پیدا کرده است. بهره‌گیری از سبک زندگی اسلامی این امکان را می‌دهد تا از رفتارهای ناهنجار در جامعه پیشگیری کند. البته مدیریت و کنترل خطر در چارچوب سبک زندگی وفق آموزه‌های اسلام در کاهش و پیشگیری ارتکاب جرم اثرگذار خواهد بود. در ضمن، تقویت و نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی به‌عنوان یکی از سازوکارهای اساسی و مؤثر در راستای کاهش جرم و ناهنجاری‌های اجتماعی است.

واژه‌های کلیدی: سبک زندگی، آموزه‌های اسلام، پیشگیری از جرم.

منبع مقاله: فصلنامه فقه جزای تطبیقی، بهار 1402 – شماره 9 رتبه ب وزارت علوم (‎14 صفحه – از 44 تا 57 )

برای مشاهده متن کامل و دانلود فایل مقاله “پیشگیری از ارتکاب جرایم برای بهبود و ارتقای سبک زندگی در پرتو آموزه‌های اسلام” اینجا کلیک کنید. 

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.