مقایسه بازتاب سبک زندگی ایرانی – اسلامی با سبک زندگی غربی در مجلات ایران مطالعه موردی : مجلات زندگی ایده آل و موفقیت آبان سال ۹۴ تا آبان سال ۹۵

پدیدآور: افسانه داودی محل ارائه: دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه سال ارائه: ۱۳۹۵

چکیده : سبک زندگی را می توان به مجموعه‌ای کم و بیش جامع از عملکردها تعبیر کرد که فرد آنها را به کار می گیرد چون نه فقط نیازهای جاری او را بر آورده می‌سازد، بلکه روایت خاصی را هم که وی برای هویت شخصی خود برگزیده است در برابر دیگران منسجم می‌سازد. در این پژوهش برآنیم که مجلات انتخاب شده ی مرتبط با سبک زندگی (مجلات زندگی ایده آل و موفقیت) که، در عرصه مطبوعات بیشتر شناخته شده هستند و مخاطبان قابل توجهی را به خود اختصاص می دهند از لحاظ سبک زندگی ایرانی – اسلامی و سبک زندگی غربی در بازه زمانی آبان ماه سال ۱۳۹۴ تا آبان ماه سال ۱۳۹۵ مورد بررسی قرار داده ، تا میزان انطباق محتوای مطالب این مجلات با سبک زندگی ایرانی – اسلامی و سبک زندگی غربی ، براساس شاخص های ارائه شده در پژوهش مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد . اهدا ف فرعی : شناسایی سبک زندگی ایرانی –اسلامی و سبک زندگی غربی ارائه شده از نظر اجتماعی – فرهنگی ، اقتصادی و الگوی مصرف و از نظر تطابق با دستورات دین و مذهب اسلام.از آنجایی که پژوهش حاضر به دنبال بررسی سبک زندگی و شیوه های ترویج آن در نشریات مورد بررسی است ،بنابراین مناسب ترین روش بررسی ، روش تحلیل محتوا خواهد بود.واحد تحلیل محتوا مطلب تفکیک شده است و مناسب ترین ابزار گرد آوری اطلاعات در روش تحلیل محتوای کمی بهره مندی از پرسش نامه معکوس است. در این پژوهش شاخص ها و مقوله هایی برای دسته بندی مطالب مرتبط به سبک زندگی ایرانی – اسلامی و سبک زندگی غربی منتشر شده در مجلات زندگی ایده آل و موفقیت در نظر گرفته شده است که شامل سبک مطالب مورد بررسی ،محتوای مطالب ،رویداد مطالب در مورد ترویج سبک زندگی ،قالب ،گرایش و میزان اهمیت مطالب ،جنسیت گرایی ،تعالیم اسلامی(عکس ،طرح ،کاریکاتور)،( آیین ها ،سنت ها و الگوهای رفتاری) ،سوژه مورد بحث یا معرفی در محتوای هر مطلب نیز می باشد. باتوجه به دوهفته نامه بودن زندگی ایده آل وموفقیت و با وجود حجم بالای مطالب، از روش تمام شماری یعنی، بررسی کامل جامعه آماری در بازه زمانی آبان ماه سال ۹۴ تا آبان ماه سال ۹۵، استفاده شده است. مجله زندگی ایده آل با وجود ظاهر پر زرق و برق و مطالب متنوع که هر مخاطبی را از هر نوع سبک و سیاق زندگی با هر گرایش و جنسیتی به خود جذب می کند، در نگاه اول این حس را به خواننده القا می کند که گوی سبقت را در تغییر نگاه مردم جامعه نسبت به سبک زندگی ایرانی –اسلامی ربوده است .اما با بررسی های بیشتر و عمیق تر متوجه می شویم این مجله تقریبا گرایشی میانه رو نسبت به ترویج سبک زندگی ایرانی –اسلامی و سبک زندگی غربی و مدرن در محدوده خط قرمزهای تعیین شده در نشریات برای خود انتخاب کرده است . در مجله موفقیت ظواهر به گونه ای دیگر است .عمده مطالب شامل سرمقاله ،مقاله و یادداشت است .یعنی یک ذهن ایرانی در جهت ارتقای فکر و اندیشه ایرانی –اسلامی تلاش می کند .عمده مطالب مربوط به چگونگی داشتن یک زندگی موفق است .راه های رسیدن به هدف های مادی و معنوی .رپرتاژ آگهی ها در این مجله بیشتر معطوف به فروش راه های رسیدن به موفقیت است از برگزاری سمینارهای موفقیت تا کارت ، سی دی و کتاب های موفقیت .مطالب منتشر شده در مجله تا حدودی ترجمه و استفاده ار منابع و کتاب های غربی است اما در جهت موفقیت .

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.