مقایسه علل خشونت علیه زنان در محیط کار و خانواده در شهر تهران سال ۱۳۸۳

پدیدآور: فخرزاده، نادر مقطع: کارشناسی ارشد (جامعه‌شناسی) محل ارائه: دانشگاه آزاداسلامی ( تهران مرکزی )، دانشکده علوم اجتماعی و روان‌شناسی سال ارائه: ۱۳۸۴

هدف از این پژوهش، شناخت و بررسی علل خشونت علیه زنان در محیط کار و خانه و مقایسه این دو محیط ماست. جامعه آماری این تحقیق، شامل ۹۰ نفر از زنان در محیط‌های کاری مختلف است. نتیجه کلی این‌که میان محل کار زنان و خشونت خانگی، میان میل جنسی مردان و خشونت نسبت به زنان و میان نوع شغل زنان و خشونت خانگی نسبت به آنان رابطه وجود دارد.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.