مقایسه میزان تبعیت از سبک زندگی اسلامی در بیماران مبتلا به سکته مغزی با سایر بیماران و افراد سالم

پدیدآور: مریم عرشیان‌مهر مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: پژوهشکده علوم بهزیستی سال ارائه: ۱۳۹۳

سبک زندگی در سراسر دنیای کنونی، گویای آمادگی بیشتر انسان‌ها برای ابتلا به انواع بیماری‌ها بالاخص انواع سکته‌هاست. فشارهای زندگی، تنش‌ها و انواع استرس‌ها، درگیری‌های خانوادگی، کار طاقت‌فرسا، عدم تفریح‌های سالم، کارهای فکری و ایستایی بیشتر و عدم پویایی، مصرف غذاهای یخ زده، استعمال دخانیات و مواد مخدر و بسیاری دیگر از بلاهای روزگار کنونی موجب پدید آمدن انواع بیماری‌ها شده‌اند. هدف کلی از انجام این مطالعه، مقایسه میزان تبعیت از سبک زندگی اسلامی در بیماران مبتلا به سکته مغزی با سایر بیماران و افراد سالم است. این مطالعه یک مطالعه تحلیلی از نوع مورد – شاهدی است که از فروردین ۹۳ تا خرداد ۹۳ انجام گردیده و جامعه آن را کلیه بیماران مبتلا به سکته ایسکمیک ۵۵ تا ۷۵ سالِ بستری شده در بیمارستان‌های آموزشی الزهرا و کاشانی شهر اصفهان تشکیل داده‌اند. نتایج نشان داد که بین متغیرهای سبک زندگی اسلامی با میزان ابتلا به سکته مغزیِ افراد، ارتباط معناداری وجود دارد و در مجموع عدم تبعیت از سبک زندگی اسلامی می‌تواند شانس ابتلا به سکته مغزی را به طور قابل توجهی افزایش دهد. میانگین‌های به دست آمده از قسمت یافته‌های دموگرافیک نیز نشان داد که بین تبعیت از سبک زندگی اسلامی و وضعیت اقتصادی، ارتباط معناداری وجود دارد و با توجه به میانگین‌ها می‌توان گفت که میزان تبعیت از سبک زندگی اسلامی در طبقه اقتصادی متوسط و خوب بیشتر از دو طبقه دیگر است. یافته‌های مطالعه نشان داد که میزان تبعیت از سبک زندگی اسلامی در بیماران مبتلا به سکته مغزی، سایر بیماران و افراد سالم متفاوت بوده و سبک زندگی اسلامی عامل پیشگیری کننده مهمی در بروز سکته مغزی است؛ لذا نتایج این مطالعه بر لزوم انجام اقداماتِ مداخله‌ای، جهت اشاعه‌ی فرهنگ اسلامی و تثبیت سبک زندگی اسلامی در پیشگیری از بروز سکته مغزی تاکید دارد.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.