مهارت‌های زندگی در کیمیای سعادت غزالی

پدیدآور: غزاله ساجد مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه آزاد اسلامی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی) دانشکده ادبیات و علوم انسانی سال ارائه: ۱۳۹۲

در دنیای امروز برنامه آموزش مهارت‌های زندگی یک برنامه پیش‌گیرانه است که به منظور ارتقای سطح زندگی، بهداشت روان و پیشگیری از آسیب‌های روانی و اجتماعی از سوی یونیسف ارائه شده است. شایان ذکر است در دریای پُرگوهر ادبیات فارسی یکی از ارزشمندترین آثار ادبی «کیمیای سعادت» غزالی است که چهار رکن دارد. یک جنبه از پرتوهای این کتاب به بررسی مهارت‌های زندگی و ارائه راه و رسم در زندگی دنیوی و اُخروی می‌پردازد و به ما می‌آموزد با به‌کار بستن این راهکارها به سعادت دنیا و آخرت نائل شویم. هدف از این پژوهش استخراج مهارت‌های زندگی براساس مدل۴Hدر کیمیای سعادت غزالی و پاسخ به سؤال: «غزالی چه آداب و مهارت‌هایی را در کیمیای سعادت مطرح می‌کند؟» بوده است. پژوهشگر با روش تحلیلی و توصیفی ـ اسنادی براساس ۳۵ مهارت مدل۴Hبه تجزیه و تحلیل یافته‌ها پرداخته و به نتایج ذیل دست یافته است: تمامی ۳۵ مهارت طبق مدل ۴Hدر کیمیای سعادت یافت شده است. مهارت خویشتن‌داری و خودانگیزی از بسامد بالایی برخوردار است و غزالی تأکید فراوانی بر مبارزه با نفس دارد و تزکیه نفس را راه علاج انسان در دنیا و آخرت می‌داند. غزالی به مهارت خودآگاهی نیز تأکید زیادی دارد و بیان می‌کند که آدمی با خودشناسی به خداشناسی دست می‌یابد. او به مهارت‌های دوستی، الگوی زندگی و روابط بین فردی و اجتماعی و حل مسئله تأکید دارد و برای هر کدام راهکارهایی ارائه می‌دهد.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.