نرم افزار مدیریت منابع کتابخانه ای راه اندازی شد

به گزارش روابط عمومی موسسه دین و معنویت آل یاسین، کتابخانه موسسه فرهنگی هنری آل یاسین مجهز به نرم افزار مدیریت منابع کتابخانه ای شد.

کتابخانه موسسه دین و معنویت آل یاسین، به منظور مدیریت منابع کتابخانه ای و ارائه خدمات امانت و جستجو به پژوهشگران و دانش پژوهان موسسه، اقدام به خرید نرم افزار سیمرغ نمود.

در حال حاضر اطلاعات کتابشناختی حدود ۲۰۰۰ عنوان کتاب در این نرم افزارکه براساس طرح قاف شرکت نوسا می باشد، وارد شده است.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.