نظام موضوعات و مفاهیم نظریه سبک زندگی اسلامی بر مبنای سیره علوی (علیه السلام) با تأکید بر نهج‌البلاغه

نویسنده: مهرداد کلانتری،جواد یارعلی،نشاط‌‌‌ دوست،عریضی

نویسندگان:مهرداد کلانتری و جواد یارعلی و حمیدطاهر نشاط‌‌‌ دوست و حمیدرضا عریضی

پژوهش حاضر با هدف تدوین مبانی نظریه سبک زندگی علوی و با این سؤال اساسی که آموزه‌ها، مؤلفه‌ها و مفاهیم سیره و سبک زندگی علوی چیست؟ انجام شده است. به دلیل استفاده از راهبرد نظریه داده بنیاد، مدل مفهومی و فرضیه مطرح نشد. در این تحقیق، برای هر نکته کلیدی از متون مربوط به سیره علوی (علیه السلام) کدی معین گردید. سپس با مقایسه کدها، مفاهیم کلی‌تر شکل گرفت. از مقایسه مفاهیم با یکدیگر، مقوله‌ها و متغیرها (پایه‌های اصلی نظریه) به دست آمد. مطابق با یافته‌ها، نظریه تدوین‌شده، شامل چهار زمینه اصلی ارتباطات آدمی (رابطه هر فرد با خودش، خدا، خلق و خلقت) می‌شود که دربرگیرنده همه ابعاد زندگی اوست. تدوین این نظریه در راستای بومی‌سازی نظریه‌های علوم انسانی و کمکی به دانش نظری و کاربردی برای کشور خواهد بود؛ بنابراین اگر اندیشه، احساس و رفتار انسان در روابط چهارگانه فوق، اسلامی- علوی و اصلاح شود، بهبود زندگی، خوشبختی دنیا و سعادت آخرت را در پی خواهد داشت. پس پیشنهاد می‌شود در زندگی ماشینی، مادی و غربی دنیای معاصر، الگوی سبک زندگی علوی موردتوجه قرار گیرد.

دانلود

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.