نقش بازی‌های رایانه‌ای در شکل‌گیری هویت جوانان

پدیدآور: بهناز دوران مقطع: دكترای تخصصی محل ارائه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی سال ارائه: ۱۳۸۹

عوامل فردی و اجتماعی در تعامل با یکدیگر در ساخته شدن هویت نقش دارند و یکی از این عوامل اجتماعی رسانه‌ها هستند. با توجه به خصلت بازی‌مآبانه رسانه‌های جدید که آن‌ها را دارای کیفیتی متفاوت از رسانه‌های روایتی قدیمی‌تر می‌سازد، این سؤال مطرح می‌شود که آیا هویت جوانانی که از دوره نوجوانی با رسانه‌های جدید آشنایند و به آن می‌پردازند با هویت جوانانی که این تجربه را نداشته‌اند، تفاوتی دارد؟ برای پاسخ به این سؤال، پژوهش حاضر به بررسی نقش بازی‌های رایانه‌ای، یکی از رسانه‌های پرطرفدار عصر حاضر، در شکل‌گیری هویت جوانان پرداخته است. نتایج این پژوهش ضمن ارائه تعریف هویت لهوی و توصیف ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و روان‌شناختی کاربران قهار بازی‌ها، حاکی از آن است که گرچه هر دو گروه به هویت خویش عاطفه، الزام رفتاری و تعهد دارند؛ اما تعهد گروه بازیکنان مشروط و موقتی است. در بررسی سهم متغیرهای شخصیت، والدگری و بازی رایانه‌ای در پیش‌بینی تغییرات هر یک از منزلت‌های هویت مشخص شده به ترتیب متغیرهای گرمی (از ابعاد والدگری)، باوجدانی (از عوامل شخصیت)، ساختار (از ابعاد والدگری) و بازی رایانه‌ای سهم معناداری در پیش‌بینی تغییرات منزلت هویت‌یافته دارند. بازیکنان ضمن آنکه ارزیابی مثبتی از بازی‌های رایانه‌ای داشتند، در هیچ‌یک از پنج عامل اصلی شخصیت و همچنین در هیچ‌یک از ابعاد والدگری با گروه مقایسه تفاوت معناداری نداشتند.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.