نقش عقل عملی ( با تاکید بر دیدگاه آیت اله جوادی آملی ) در سبک زندگی

پدیدآور: امیرمهدی اکرمی خوانساری مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه علامه طباطبائی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی سال ارائه: ۱۳۹۲

رفتار انسانها را می توان در ۳ مرحله شناخت ، گرایش و عمل تحلیل نمود ،اما صادر کننده رفتارها ، (عقل عملی) و بایدها و نبایدهایی است که هر فرد در ذهن و درون خود شکل می دهد یا ناخود آگاه شکل میگیرد، و این بایدها و نبایدها تحت تاثیر شناخت (هست ها) که در حوزه عقل نظری تقسیم بندی میشود تحلیل میگردد . در نتیجه با تغییر شناخت میتوان رفتار هاتغییر یا شکل داد ، و این رفتارها طبق نظر برخی از فلاسفه اسلامی موجب ملکه شدن آن شناخت خاص در شخصیت فرد میگردد ، به عبارتی رابطه متقابل شناخت و عمل و تاثیر این دو بر هم بایستی مورد توحه و تحلیل قرار گیردو تاثیر این دودر نهایت سبک زندگی فرد را تغییر خواهد داد.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.