نماز و سبک زندگی از آیینه قرآن و احادیث

پدیدآور: حسام الدین محبی کچلام محل ارائه: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی مرکز راهبری مهندسی فرهنگی شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر ۱۳۹۳ سال ارائه: ۱۳۹۳

از جمله موضوع های اساسی که پژوهش در آن جایگاه ویژه ای برخوردار است نماز و نقش آن در سبک زندگی اسلامی است . نماز وسبک زندگی اسلامی چیست و ویژگی های آن از منظر قرآن و حدیث چه می باشد و نیز شاخصه های انسان متعالی، اصول و مبانی سبک زندگی اسلامی، وجه تمایز و امتیاز سبک زندگی اسلامی با دیگر روش های زندگی و نیز ماهیت و غایت سبک زندگی اسلامی و نقش نماز، انسان شناسی، جهان بینی و هدف از سبک زندگی چیست. هر مکتب و مذهبی، سبک زندگی برای بشریت ارائه می دهد و مدعی است، جامعه مطلوب و زندگی سالم در نتیجه پیروی از روش زندگی است که آنان ارائه می نمایند. حقیقت این است وقتی سخن از نماز و سبک زندگی از دیدگاه قرآن و حدیث به میان می آید، دو امر به ذهن تداعی می کند : الف) جایگاه نماز درسبک زندگی جوامع اسلامی چیست . ب) چیستی و چگونگی سبک زندگی اسلامی و حیات طیبه و دیگری امکان حصول به این سبک زندگی است. در این پژوهش تلاش شده است در راستای رسیدن به نماز و نقش آن در سبک زندگی اسلامی از دیدگاه قرآن وحدیث مورد بررسی قرار گیرد .

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.