نگارش جلد دوم از دوره سه جلدی “خانواده موفق” آغاز شد

به گزارش روابط عمومی موسسه سبک زندگی آل باسین، نگارش جلد دوم از مجموعه سه جلدی خانواده موفق با موضوع “تحکیم خانواده” شروع شد. دوره مزبور که به همت پژوهشکده سبک زندگی اسلامی نگاشته می شود، شامل موضوعات: “تشکیل خانواده”، “تحکیم خانواده” و “فرزندآوری و فرزندپروری” است.

در بخشی از مقدمه جلد دوم این مجموعه چنین آمده است:

اهمیت پرداختن به مسئلۀ «تحکیم خانواده» به ارج و ارزش نهـاد خـانواده بازمی‌گردد. این نهـاد، رکن بنیادین اجتماع بشری و محمل فرهنگ‌های گوناگون است تا آنجا که بنیاد کامیابی و ناکامی جوامع، مرهون خانواده است. نخستین شــرط داشــتن جــامعه‌ای ســالم و پــویا، سلامت و پـایداری خانـواده اسـت. دستاوردهای علمی و هنری بشر در سایۀ خانواده‌های سـالم و امن پدید آمده است.

قرآن کریم بخشی عظیم از آیات را به تنظیم و تعـدیل روابـط اعضای خـانواده، حقـوق و وظـایف همسران و فرزندان اختصاص داده است. برخی از سوره‌های قرآن مانند انسان، تحریم، طلاق به صورت خاص مسـائل خـانواده را بیان می‌کنند. رجوع و تأمل در این آیات چشم‌اندازی را بـرای دسـتیابی بـه بهترین راهکارها در تحکیم خانواده می‌گشاید. تأسی به مضامین آیات قرآن کریم ایجاب می‌کند که پایه‌گذاران آن یعنی زن و شوهر، در تحکیم و پایداری این بنا نهایـت سـعی خـود را بکنند و با همان انگیزه که بر تشکیل آن اقدام کردند، بر دوام آن اصرار ورزند تا وحـدت و پویـایی ایـن نهاد مقدس تا پایان حفظ شود.

در ادبیات قرآنی یا به طور کلی دینی، با نوعی تبیین غایت‌شناختی از شکل‌گیری یک کانون خانوادگی منسجم و باثبات رو به روییم. طبق این تبیین، وابستگی طبیعی همسران به همدیگر و نقش آنها در برآورده ساختن امیال بنیادین و نیز بسترسازی برای تکامل همدیگر، موجب نیازمندی بسیار آنها به یکدیگر شده است و هر یک را به اهمیت موقعیت دیگری به عنوان بخشی از هویت خویش رهنمون می‌سازد. این وابستگی تقریباً همه ساحات زندگی فردی و اجتماعی را متأثر ساخته و در هرجا به گونه‌ای جلوه‌نمایی کرده است. این پیکربندی ظریف و فراگیر در جهان هستی تحت تدبیر حکیمانه‌ای صورت گرفته است که برای نمونه در روابط همسران، اگر با دیگر زمینه‌ها و شرایط تأثیرگذار بر شکل‌گیری و تداوم صحیح این پیوند همراه شود، ضامن تحکیم و تثبیت خانواده خواهد بود.

برخی از اندیشمندان، «مودت» و «رحمت» بین همسران را به تدبیر حکیمانه خالق هستی مستند ساخته‌اند: «هر یک از زن و مرد به دستگاه تولیدمثل خاصی مجهز شده است، به گونه‌ای که در عمل، هر یک کار دیگری را تکمیل می‌کند و تولید نسل برآیندی از مجموع آن دو است؛ پس هر یک از زن و مرد فی نفسه ناقص و نیازمند دیگری است و از مجموع آن دو، یک واحد تام به وجود می‌آید که می‌تواند تولید نسل را موجب شود. به دلیل همین نقص و نیازمندی است که هر یک از آن دو به سوی دیگری کشیده می‌شود تا با پیوند با او آرامش یابد، زیرا هر ناقصی مشتاق کمال خویش است و هر نیازمندی به کسی یا چیزی مایل ال است که نیاز او را برطرف سازد… .

خانواده یکی از بارزترین جلوه‌گاه‌های مودّت و رحمت است که از یک طرف دو همسر را به یکدیگر پیوند می‌دهد و از طرف دیگر باعث می‌شود که هر دو به ویژه زن، بر فرزندان خردسال خود که از تأمین نیازهای حیاتی خویش ناتوان‌اند، مهر ورزیده به پناه دادن، نگهداری، پوشش، تغذیه و تربیت آن‌‌ها اقدام کنند و اگر این مهرورزی نبود، نسل بشر منقرض می‌شد و نوع انسان هیچگاه امکان حیات نمی‌یافت.»

هر چیزی که موجب تحکیم پیوند خانوادگی و موجب صمیمیت رابطه همسران گردد برای کانون خانواده مفید است و در ایجاد آن باید حداکثر کوشش مبذول شود، و بالعکس هر چه باعث سستی روابط آنها و دلسردیشان شود، به حال زندگی خانوادگی زیانمند است و باید با آن مخالفت کرد. تعبیر قرآن کریم از پیوند زوجیت با عبارت پیمان محکم (میثاق غلیظ) می‌تواند برای لزوم تحکیم روابط همسران مورد استناد قرار بگیرد: «وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا؛  و آنان از شما پيمانى استوار گرفته‌‏اند.» (نساء/21)

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.