نگارش «نماد شناسی نحله ها و فرقه های انحرافی» به اتمام رسید

به گزارش روابط عمومی موسسه دین و معنویت آل یاسین، حجت الاسلام و المسلمین رفعتی دبیر گروه عرفان های کاذب از اتمام نگارش «نمادشناسی نحله ها و فرقه های انحرافی» خبر داد.

وی در تبیین این پروژه اظهار داشت: در این اثر به بررسی ۱۲۹ مورد از نمادهای فرقه ها و نحله های انحرافی پرداخته شده است.

وی با بیان اینکه نمادهای بررسی شده در این پژوهش عمدتا از فرهنگ های نمادشناسی محققین غربی گرفته شده است، در مورد تمایز این اثر از دیگر آثار، اظهار داشت: نقطه تمایز این اثر استفاده از تصاویر نمادها با توضیحات مبسوط برای هر یک از نمادها می باشد.

لازم به ذکر است اثر حاضر در نه فصل نگاشته شده است:

فصل اول: نحله ها و فرقه های هندی

فصل دوم: نحله ها و فرقه های آمریکایی

فصل سوم: آیین یهود

فصل چهارم: مسیحیت تبشیری

فصل پنجم: فراماسونری

فصل ششم: نحله ها و فرقه های چینی

فصل هفتم: بهائیت

فصل هشتم: زردتشت

فصل نهم: داعش

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.