نگارش کتاب “تأثیرگذاری؛ آشنایی با مهارت تغییر و اصلاح رفتار”به پایان رسید

به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی هنری سبک زندگی آل یاسین، انسان در میان همه مخلوقات ویژگی‌هایی دارد که او را از دیگر موجودات متمایز کرده است. قدرت تفکر و تعقل یکی از این ویژگی‌های مهمی است که هویت و حقیقت انسان را ساخته و خاستگاه تغییرات درونی و بیرونی و سبک زندگی اوست.

پیشرفت و موفقیت انسان‌ها افزون‌بر تلاش فردی، در سایه ارتباط و اثرپذیری از ارتباط روی می‌دهد. یکی از بایسته‌های بُعد اجتماعی زندگی انسان برقراری روابط میان‌فردی و اجتماعی است. بدیهی است که در هر رابطه‌ای مفهوم تأثیر و تأثر وجود خواهد داشت.

اگر دقیق‌تر به سبک زندگی بشر بنگریم، پی خواهیم برد که هیچ‌کدام از روابط انسان -‌چه با خود و چه با دیگر انسان‌ها و چه با طبیعت و جهان پیرامونش‌- خالی از تأثیر و تأثر نخواهد بود. بنابراین، مفهوم اثرگذاری و اثرپذیری جزء جدانشدنی زندگی انسان به شمار می‌رود که می‌تواند نقش مهمی در حیات مادی و معنوی او داشته باشد.

از سوی دیگر، در تمام ابعاد زندگی انسان رفتارهایی از او سر می‌زند که آثار و پیامدهایی برای خود و دیگران به همراه دارد و هیچ انسانی نسبت به اثرات رفتاری خود بی‌تفاوت نیست و خواسته یا ناخواسته الگویی را در این میان دنبال می‌کند. الگوی اثرگذاری و اثرپذیری ازجمله مفاهیمی است که در سبک زندگی اهمیت ویژه‌ای دارد و نیاز به تبیین دارد.

نگارنده کتاب «تأثیرگذاری؛ آشنایی با مهارت تغییر و اصلاح رفتار» بر آن است با بررسی الگوها و شیوه‌های تأثیرگذاری؛ اولاً تبیینی روشن از موضوع ارائه کند؛ ثانیاً با نگاهی کاربردی و هدفمند، ظرفیت‌های بیشتری برای آن در سبک زندگی ایجاد گردد تا درنهایت کیفیت، پویایی و بهره‌وری را در زندگی فردی و اجتماعی انسان افزایش داده شود.

کتاب  «تأثیرگذاری» به همت موسسه فرهنگی هنری سبک زندگی آل یاسین تهیه شده است.

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.