هرزه‌نگاری (با نگاهی به قانون نحوه‌ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند.)

پدیدآور: زهرا نعمتی مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی سال ارائه: ۱۳۸۹

چکیده:

در این پژوهش به موضوع هرزه‌نگاری که عبارت است از «نمایش اعضای جنسی به‌صورت عریان و توصیف یا نمایش فعالیت‌های جنسی صرفاً به‌منظور تحریک جنسی مخاطب» پرداخته شده است. تشریح وضعیت حقوقی این پدیده غیراخلاقی در حقوق داخلی ایران و نیز موضع‌گیری کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی در قبال پدیده موصوف، اصلی‌ترین موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهد. در راستای تشریح وضعیت حقوقی هرزه‌نگاری و جهت تقریب هرچه بیش‌تر ذهن خوانندگان به موضوع مورد بحث، فصل اول پژوهش به بیان کلیاتی درباره هرزه‌نگاری (تعریف، تاریخچه، ویژگی‌ها، انواع و…) اختصاص داده شده است. اما اصلی‌ترین پرسشی که پژوهش حاضر با هدف یافتن پاسخ آن، طراحی و انجام شده، عبارت است از این‌که آیا در سطوح داخلی و بین‌المللی، تدابیری کیفری برای مبارزه با هرزه‌نگاری اتخاذ شده است یا خیر؟ نتایج به‌دست آمده از این پژوهش نشان می‌دهند که هم در سطوح داخلی کشورهای مختلف (از جمله ایران) و هم در عرصه جهانی، هرزه‌نگاری در طیف‌های مختلفی به قید ضمانت اجرای کیفری، جرم‌انگاری شده است؛ با این وصف که در سطوح داخلی، محدوده این جرم‌انگاری و شدت و ضعف تدابیر کیفری اتخاذ شده برای مبارزه با هرزه‌نگاری، با توجه به مذهب، اخلاق و عرف مورد پذیرش مردم، در هر جامعه‌ای متفاوت از سایر جوامع است و در عرصه بین‌المللی نیز محدوده جرم‌انگاری و تدابیر اتخاذ شده، بیش‌تر برآیند دیدگاه‌های مشترک کشورهای غربی در این زمینه است. در سطوح داخلی نیز اختلاف‌نظرها فراوان است و کشوری نظیر ایران با اتکا بر باورهای مذهبی و اخلاقی غنی خود، ارتکاب هرزه‌نگاری را به‌طور کلی و در تمام سطوح و با هر وسیله‌ای جرم و قابل مجازات می‌داند درحالی‌که بسیاری از کشورها ممکن است تنها قائل به جرم‌انگاری سطوح خاصی از هرزه‌نگاری نظیر هرزه‌نگاری اطفال، هرزه‌نگاری توأم با خشونت، هرزه‌نگاری مستقیم و نظایر آن باشند.

 

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.