همایش‌ها و نشست‌های برگزار شده با موضوع سبک زندگی

در مجله پایش سبک زندگی معرفی شد:

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی موسسه دین و معنویت آل یاسین، گزارش اجمالي از فراخوان‌هاي برخي همايش‌هاي مرتبط با سبک زندگي در اولین شماره مجله پایش سبک زندگی منتشر شده است. در این مجله همایش های داخلی و بین المللی با موضوع سبک زندگی منتشر شده و موضوعات و محورهای اصلی این همایش ها معرفی شده است. برخی از این همایش ها به شرح ذیل می باشد:

يک. همايش‌هاي داخلي

۱. عنوان همايش: معماري داخلي و دکوراسيون

برگزارکننده: موسسه آموزش عالي آزاد دانش‌پژوهان

محل برگزاري: اصفهان

تاريخ برگزاري: ۱۸/۱۲/۹۲

سايت همايش: www.deconf.ir

محورهاي همايش:

کنش هاي رفتاري متقابل انسان و محيط زندگي و تاثير آن در معماري داخلي؛

مباني هنرهاي تجسمي در معماري داخلي؛

فرهنگ رفتاري جوامع مختلف و ارتباط آن با معماري داخلي؛

معماري داخلي در جهان اسلام؛

الگوهاي اصيل هنر ايران و جايگاه آن در معماري داخلي؛

نگرش هاي نوين در حرفه معماري داخلي و دکوراسيون؛

طراحي معماري داخلي در گذر زمان؛

فرآيند پروژه هاي بازسازي در حرفه معماري داخلي؛

تقاضاي اجتماعي معاصر در پردازش محيط زندگي؛

معماري داخلي در ارتباط با ديگر هنرها؛

نقش طراحي جزئيات و شيوه هاي نوين اجرايي در حرفه معماري داخلي؛

آموزش هاي آکادميک و مهارتي در معماري داخلي.

۲. عنوان همايش: اخلاق و سبک زندگي زمينه‌ساز

برگزارکننده: موسسه آينده روشن (پژوهشکده مهدويت)

محل برگزاري: قم

تاريخ برگزاري: ۲۲و۲۳/۰۳/۹۳

سايت همايش: http//mahdaviat-conference.com

محورهاي همايش:

اخلاق زمينه ساز

سبک زندگي زمينه ساز

 راهبردها و راهکارها

۳. عنوان همايش: معماري و شهرسازي اسلامي

برگزارکننده: دانشگاه علمي کاربردي زاهدان

محل برگزاري: زاهدان

تاريخ برگزاري: ۲۰/۱۱/۹۲

سايت همايش: www.ausiconf.ir

محورهاي همايش:

 معماري و شهرسازي اسلامي؛

 مهندسي معماري و توسعه پايدار؛

 معماري و گردشگري؛

 جامعه شناسي و روان شناسي شهري؛

 شهرسازي و توسعة پايدار؛

 سازه ، زلزله و بهسازي لرزه اي؛

 طراحي محيط زيست شهري.

۴. عنوان همايش: الگوي اسلامي ايراني پيشرفت

برگزارکننده: مرکز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت

محل برگزاري: تهران

تاريخ برگزاري: ۳۱/۲/۹۳ و ۱/۰۳/۹۳

سايت همايش: https://olgou.ir

محورهاي همايش:

 تحليل و آسيب شناسي نظريه هاي رايج و مدل هاي کلان توسعة غربي؛

 ارزيابي تطبيقي تجارب توسعه در کشورها و استنتاج عوامل و مباني مشترک آنها؛

 چالش هاي بنيادين موجود در کشورهاي صنعتي؛

 ميزان سازگاري نظريه ها و مدل هاي رايج توسعه با مباني و اسناد اسلامي و ويژگي هاي جامعه ايران؛

 تحليل دستاوردها و تبعات توسعه در کشورهاي اسلامي و انطباق آن با شرايط ايران؛

 تبيين نظريه هاي انديشمندان ايراني براي پيشرفت کشور؛

 واکاوي ايده ها و عناصر پايه براي شکل گيري نظريه ي اسلامي ايراني پيشرفت.

۵. عنوان همايش: بهداشت رواني و سبک زندگي اسلامي

برگزارکننده: دانشگاه آزاد اسلامي قوچان

محل برگزاري: قوچان

تاريخ برگزاري: ۱۳و۱۴/۱۲/۹۲

سايت همايش: http://old.iauq.ac.ir/conference/Modules/HomePage.aspx

محورهاي همايش:

 مشاوره و سلامت روان؛

 بهداشت روان و ازدواج؛

 توانبخشي و سلامت روان؛

 بهداشت روان و اشتغال؛

 سالمندان و سلامت روان؛

 مذهب، معنويت و سلامت روان؛

 معضلات اجتماعي و سلامت؛

 خانواده، سبک زندگي و سلامت روان؛

 نقش ماهواره در پيشگيري و درمان اعتياد؛

 ماهيت و اهميت رفتار سازماني در سازمان و بهداشت روان و مهارت زندگي دانشجويان.

۶. عنوان همايش: گردشگري معاصر فرصت ها چالش ها و راهکارها

برگزارکننده: دانشگاه شيراز

محل برگزاري: شيراز

تاريخ برگزاري: ۷ و ۸/۱۲/۹۲

محورهاي همايش:

 گردشگري و دين؛

  گردشگري و اقتصاد ملي؛

 رويکردهاي نوين در صنعت گردشگري؛

 آسيب شناسي مديريت گردشگري در ايران؛

۷. عنوان همايش: جامعه شناسي مصرف

برگزارکننده: دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان

محل برگزاري: دهاقان

تاريخ برگزاري: ۰۷/۱۲/۹۲

محورهاي همايش:

 مصرف کالاهاي فرهنگي؛

 رسانه ها و مصرف؛

 زنان و مصرف؛

 چالشهاي گرايش به مصرف کالاهاي خارجي؛

 مصرف در متون اسلامي (قرآن کريم، روايات)؛

 مصرف در اديان ديگر؛

 جهاني شدن و مصرف؛

 اقتصاد مقاومتي؛

 نقش نهادهاي اجتماعي (خانواده، مدرسه …) در مصرف؛

 جوانان و مصرف؛

 سبک زندگي و مصرف؛

 ساخت و جمعيت و مصرف؛

 الگوهاي مصرفي خانوادههاي شهري؛

 الگوي مصرف و لزوم آموزش هاي شهروندي؛

 الگوي مصرف و عوارض ناشي از آن در مديريت شهري.

۸. همایش ملی راه‏کارهای تحقق سبک زندگی اسلامی

برگزارکننده: دانشگاه پیام نور واحد خراسان شمالی

محل برگزاری: بجنورد

تاریخ برگزاری: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

محورهای همایش:

راه‏کارهای اجرایی کردن اخلاق و تربیت اسلامی در جامعه
الگوی صحیح تفریحات و سرگرمی‏ها و استفاده بهینه از فناوری‏های ارتباطی و اطلاعاتی
تعادل جمعیتی با تکیه بر ازدواج آسان و جلوگیری از افزایش طلاق
علل پرخاشگری وخشونت و راه‏کارهای برقراری امنیت روانی و اجتماعی
.مدیریت اسلامی و مقابله با قانون‏گریزی و کارگریزی(باتکیه بر سیره عملی اهل بیت(ع)
احیای فرهنگ صله رحم، بهبود روابط همسایگی و فرهنگ آپارتمان‏نشینی
اصلاح الگوی مصرف و پرهیز از تجمل‏گرایی و غرب‏زدگی
ترویج عفاف و ارتقای عزت وکرامت زنان در خانواده و اجتماع
راه‏کارهای حفاظت از محیط زیست و میراث فرهنگی
احیای هنر و معماری ایرانی – اسلامی
ارائه الگوی صحیح کسب و کار و رزق حلال
و سایر موضوعات مرتبط

۹. همایش سبک زندگی اهل بیت(ع)

برگزارکننده: مجمع جهانی اهل بیت(ع) با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

محل برگزاری: قم

تاریخ برگزاری: شهریور ۱۳۹۳

سایت همایش: www.ahl-ul-bayt.org

محورهای همایش:

مفاهیم، اصول و مبانی مربوط به سبک زندگی اهل بیت(ع)
سبک زندگی معنوی و عبادت اهل بیت(ع)
سبک زندگی فردی اهل بیت(ع)
اندیشه و سیره اهل بیت(ع) در توصیف و بنیان تمدن اسلامی
سبک و سیره اهل بیت(ع) در عرصه جامعه سازی:

الف) در عرصه نهاد خانواده

ب) در عرصه نهاد اقتصاد

ج) در عرصه سیاست و حکومت

د) در عرصه نهاد تعلیم و تربیت

هـ) در عرصه سلامت، بهداشت و محیط زیست

۱۰. همایش اخلاق و آداب زندگی

برگزارکننده: گروه فلسفه دانشگاه زنجان

محل برگزاری: دانشگاه زنجان

تاریخ برگزاری: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳

سایت همایش: www.Ethics.znu.ac.ir

محورهای همایش:

محورهاي اخلاقي:

اخلاق و آداب فردي
اخلاق و آداب خانوادگي
اخلاق و آداب اجتماعي

(با تأكيد بر اخلاق و آداب اسلامي)

محورهاي فلسفي

نظريه‌هاي اخلاقي
مسائل فرااخلاقي
اخلاق كاربردي

(با تأكيد بر ديدگاه اسلام و فيلسوفان مسلمان)

۱۱. همایش تربیت اسلامی، فضای مجازی

برگزارکننده: ستاد همکاری‌های آموزش و پرورش و حوزه‌های علمیه

محل برگزاری: قم

تاریخ برگزاری: ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳

سایت همایش: http://www.hamkariha.ir

محورهای همایش:

مفهوم‏شناسي فضاي مجازي و ابعاد تربيتي آن در آموزش و پرورش
تبيين انگاره‌های تربیتی حاکم بر فضای مجازی
تبيين تصویر، مختصات و مؤلفه‌هاي تربیت اسلامی در فضای مجازی با تأكيد بر مخاطب دانش‏آموزي
تبیین نسبت‌ فضاي مجازي با تربيت اسلامي
تبيين جایگاه رسانه‌هاي تصویری، متنی و گفتاری در تربیت اسلامی
تبیین جایگاه مربی و معلم در تربيت اسلامي با توجه به ویژگی‌های فضای مجازی
تبیین جایگاه یادگیرنده در تربيت اسلامي با توجه به ویژگی‏های فضای مجازی
تبیین جایگاه خانواده در تربیت اسلامی با توجه به ویژگی‏های فضای مجازی
تبیین جایگاه مدرسه در تربیت اسلامی با توجه به ویژگی‏های فضای مجازی
تبيين فرصت‌ها، چالش‌ها و كاركردهاي فضاي مجازي در ساحت‌ تربيت اعتقادي، عبادي و اخلاقي
تبيين فرصت‌ها، چالش‌ها و كاركردهاي فضاي مجازي در ساحت تربيت سياسي و اجتماعي
تبيين فرصت‌ها، چالش‌ها و كاركردهاي فضاي مجازي در ساحت تربيت زيستي و بدني
تبيين فرصت‌ها، چالش‌ها و كاركردهاي فضاي مجازي در ساحت تربيت اقتصادي و حرفه‌اي
تبيين فرصت‌ها، چالش‌ها و كاركردهاي فضاي مجازي در ساحت تربيت علمي و فناورانه
تبيين فرصت‌ها، چالش‌ها و كاركردهاي فضاي مجازي در ساحت تربيت زيباشناختي و هنري

۱۲. همایش برنامه‏‏ریزی و مدیریت شهری با تأكيد بر مؤلفه‌هاي شهر اسلامي

برگزارکننده: شوراي اسلامي شهر، دانشگاه فردوسي مشهد، شهرداري و مركز پژوهش‌هاي شوراي اسلامي

شهر مشهد

محل برگزاری: مشهد

تاریخ برگزاری: ۲۱ و ۲۲ آبان ۱۳۹۳

سایت همایش: upmc۶.um.ac.ir

محورهای همایش:

شهر ايراني – اسلامي (محور ويژه)
برنامه‏ريزي و مديريت شهري
گردشگري مذهبي و زيارت
حمل و نقل شهري
شهر و محيط طبيعي
جامعه و فرهنگ شهري
اقتصاد شهري
بافت‌هاي فرسوده و حاشيه‌نشيني
شهر هوشمند
مسائل ويژه كلان‌شهر مشهد

۱۳. همایش افق‏های جدید در معماری و شهرسازی

برگزارکننده: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر و معماری

محل برگزاری: تهران

تاریخ برگزاری: ۱۷ و ۱۸ دی ماه ۱۳۹۳

سایت همایش: http://hiap.ir/fa

محورهای همایش:

معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
هوش مصنوعی و روش‏های نوین طراحی
انرژی، معماری و شهرسازی پایدار
مدیریت و برنامه‏‏ریزی
معماری منظر و هنرهای محیطی
میراث طبیعی، گردشگری دریایی و توسعه پایدار

۱۴. همایش نیارش شهر پایا

برگزارکننده: مؤسسه سفیران فرهنگی مبین

محل برگزاری: تهران

تاریخ برگزاری: ۱ آذر ۱۳۹۳

سایت همایش: http://science۱۴۰۴.com/fa/page.php?rid=۸۳

محورهای همایش:

مدیریت، برنامه‏‏ریزی شهری و توسعه پایدار
شهرسازی و توسعه شهری پایدار
معماری پایا
فرهنگ، پایداری اجتماعی، مدیریت شهری و معماری
معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی پایدار
عمران و پایداری
سازه و بهسازی لرزه‏ای
مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
منظر شهری و توسعه پایدار
مرمت، احیا و نوسازی آثار فرهنگی تاریخی

۱۵. همایش ملی جامعه معماری و شهر

برگزارکننده: گروه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان با همکاری انجمن جامعه‏شناسی ایران

محل برگزاری: تهران

تاریخ برگزاری: ۵ تیرماه ۱۳۹۳

محورهای همایش:

فرهنگ و شهر
فرهنگ و معماری
فضا و جامعه

۱۶. همایش ملی مدیریت اقتصاد کسب و کار و صنعت

برگزارکننده: سازمان مدیریت صنعتی استان گلستان

محل برگزاری: گرگان

تاریخ برگزاری: ۱۴ مرداد ۱۳۹۳

محورهای همایش:

اخلاق و کسب و کار
مدیریت هزینه
قوانین و مقررات و کسب و کار
مدیریت مالی و کسب و کار
حسابداری و کسب و کار
حسابرسی و کسب و کار
سیستم‏های اطلاعاتی و کسب و کار
محیط زیست و کسب و کار
بحران و مدیریت و کار
رهبری و رفتار سازمانی
فرهنگ و مدیریت
اخلاق و مدیریت
مدیریت منابع انسانی
کارآفرینی
نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی
بهره‏وری، تعالی سازمان و مدیریت کیفیت
تاریخ مدیریت
مدیریت اسلامی
تحول نظام اداری
آموزش و مدیریت
رضایت شغلی و عملکرد
مدیریت دانش
حسابداری منابع انسانی

دو. همایش‌های خارجی

۱. عنوان همایش: نمایشگاه ثروت و سبک زندگی (۲۰۱۴)

این کنفرانس توسط کانون املاک و مستغلات (Property Club) در سال ۲۰۱۴ برگزار می‌شود. این کانون که در سال ۲۰۱۳ کنفرانس ثروت و سبک تجارت را برگزار کرد، امسال نیز با نمایندگی‌ها و نمایشگاه‌های جدیدی کنفراس ثروت و سبک زندگی را برگزار می‌کند.

کانون املاک و مستغلات بخشی از کانون تاجران (TIC) است که در خلق ثروت در زمینه‌ی املاک و مستغلات سال‌ها رکورد دار بوده است و پیش‌بینی می‌کند پس از برگزاری این کنفرانس حدود ۱۰۰۰ نمایندگی دیگر در جاهای دیگر جذب کند. گرچه این کانون یک شرکت تجارت املاک است؛ اما این کنفراس می‌تواند به عنوان نمایشگاه ثروت و سبک زندگی برگزار شود.

امسال کانون املاک و مستغلات بر موضوع خرید، انتظار و جشن گرفتن تمرکز دارد و هدف آن این است که به شما نشان دهد املاک و مستغلات، تجارتی دراز مدت است که گام‌های درست و شکیبایی موجب می‌شود شما بتوانید از سود زیادی بهره‌مند شوید.

تاریخ و محل برگزاری:

بیست و نهم و سی‌ام مارس ۲۰۱۴، مرکز نمایشگاه و کنفراس گلد کاست (GO ld Coast)

۲. عنوان همایش: سومین کنفرانس بین‌المللی سالانة سبک زندگی مداخله (۲۰۱۳، برگزار شده)

از میان ۷۲ میلیون امریکایی معتاد تعداد زیادی از آنها با اعتیاد عملی دست و پنجه نرم می‌کنند. کنفرانس سبک زندگی مداخله به این موضوع خاص می‌پردازد. در این کنفراس آموزش‌های پیشرفته برای متخصصان ارائه می‌شود تا به آنها در تشخیص، مداخله، شناخت و درمان سریع و موثر کسانی که نیازمند کمک هستند، یاری رساند.

اهداف:

شناخت افراد و کارمندانی که با اعتیادهای عملی همچون اعتیاد جنسی و عشق و اعتیاد غذایی روبرو هستند. استفاده از روش‌های مداخله‌ی موثر برای معتادان عملی در حالیکه اعضای خانواده‌ی وی نیز در این روش شامل می‌شوند.

تبیین اینکه چگونه روش‌های شاهدمحور را در شناخت و درمان بیمارانی که با اعتیاد عملی روبرو هستند به کار گیریم. این کنفرانس رویدادی تعیین‌کننده و حیاتی برای نشان دادن این نوع از اعتیادها می‌باشد. کنفرانس سبک زندگی هتل بلاژو میزبان شرکت‌کنندگان می‌باشد.

تاریخ و محل برگزاری:

هفتم تا نهم اکتبر ۲۰۱۳، نوادا، لس‌آنجلس، هتل بلژیو.

۳. عنوان همایش: چهارمین کنفرانس بین‌المللی سالانه سبک زندگی مداخله (۲۰۱۴)

این کنفرانس که در سال ۲۰۱۳ نیز برگزار شده است با محورهای زیر در سال ۲۰۱۴ نیز برگزار خواهد شد:

 آموزش‌های پیشرفتة مداخله؛

 آموزش دستیار برای متخصصان؛

 معتادان عشق، سکس و معتادان ارتباطی؛

اختلالات تغذیه‌ای؛

زمان برگزاری:

ششم تا هشتم اکتبر ۲۰۱۴؛

۴. عنوان همایش: سیزدهمین کنفرانس سبک زندگی سلامت (۱۰ تا ۱۲ اکتبر ۲۰۱۴)

محل برگزاری: کالیفرنیا، وودلند. برگزارکننده: forum-europe. موضوعاتی که در این همایش مطرح می‌شوند عبارتند از: رژیم‌های غذایی سالم، نوع ورزش مناسب برای هر فرد، سلامت روانی و تاثیر آن بر سلامت جسمی.

۵. عنوان همایش: هفتمین کنفرانس اروپایی سبک زندگی تغذیه (۲۶ تا ۲۷ ژوئن ۲۰۱۳)

محل برگزاری: هتل رنسانس در بروسل. برگزارکننده: موسسه BLLA. محورهای همایش: گام‌های بعدی برای اروپا در بهبود سبک زندگی سالم و رژیم‌های تغذیه‌ای مناسب کدامند؟ ارتباط‌گیری با کودکان دربارة رژیم‌های سالم و سبک‌زندگی فعال؛ آگاه کردن و بالابردن قدرت انتخاب مشتریان از طریق بسته‌بندی مناسب مواد غذایی؛ به‌کارگیری قواعد تغذیه وسلامت در فرایند بهبودی.

برگزارکننده: http://eu-ems.com/summary.asp?event_id=۱۴۱&page_id=۱۱۹۴

۶. عنوان همایش: دومین همایش جهانی سبک زندگی و سلامت (۱۲-۷ جولای ۲۰۱۴)

محل برگزاری: سوئیس، ژنوا

برگزارکننده: http://healthministries.com/news/۲۰۱۳/۲nd-global-conference-health-lifestyle

اين همايش که دورة اول آن در سال ۲۰۰۹ برگزار شده است که براي تمامي متخصصان سلامت، کارمندان در حوزه ي سلامت، مشاوران، دانشجويان و تمامي کساني که به موضوعات مربوط به سلامت و تندرستي علاقه دارند پيشنهاد شده است.

برخي از محورهاي همايش:

 سلامت رواني و عاطفي؛

 سلامت خانواده؛

 سلامت کودکان؛

 سلامت زنان؛

 سلامت در سيستم آموزشي؛

 مداخلات سبک زندگي که کارآمد هستند؛

 سلامت دندان؛

 پرستاري؛

 تغذيه؛

 اعتياد، شامل قطع سيگارکشيدن؛

 مداخلات HIV و ايدز.

۷. عنوان همايش: سومين کنفرانس ملي سالانه سبک زندگي وبلاگ نويسي (۲۵ و ۲۷ آوريل ۲۰۱۳، برگزار شده)

محل برگزاري: لس آنجلس CA

برگزار کننده: https://www.eventbrite.com

محورهاي همايش:

 آموزش مهارت هاي ملموس و عملي به وبلاگ نويسان؛

 تعامل مستقيم با علائم سبک زندگي و مکان يابي هاي جذاب براي جلب توجه مخاطب؛

 دعوت از ۷۵ الي ۱۰۰ وبلاگ نويس براي خلق فضاي آموزشيِ صميمي و با همکاري متقابل؛

 فرصت هاي پيشرفت فردي و تجاري با ارائة نيازهاي خاص جامعه.

۸. عنوان همايش: کنفرانس محيط زيست، سبک زندگي سلامت و رفاه (۲۱ اکتبر ۲۰۰۹)

محل برگزاري: هتل مونت هوس، لندن.

برگزار کننده: RENEW North Staffordshire, CABE, Natural England, Stoke-on-Trent PCT and Emerald Group Publishing Limited.

محورهاي همايش:

 سلامت، زندگي فعالانه و محيط زيست شهري؛

 استفاده تعداد بيشتري از مردم از فضاي سبز؛

 انحراف در برنامه ريزي سلامت، محيط زيست و جنگلباني؛

۹. عنوان همايش: نهمين کنفرانس سالانه سبک زندگي سلامت بدن (۷ فوريه ۲۰۱۴)

برگزارکننده: مدرسه تغذيه و بهبود سلامت، دانشگاه ايالت آريزونا https://snhp.asu.edu/

محل برگزاري: دانشگاه آريزونا

در اين همايش بر تأثير فعاليت هاي فيزيکي و تغذيه بر درمان بيماري ها تاکيد مي شود و با پيشنهاد سبک زندگي سالم به جاي دارو براي درمان بيماري هاي مزمن بر نقش سبک زندگي مناسب در درمان تاکيد مي کند. در اين همايش پژوهشگران آخرين پژوهش هاي خويش را دربارة ورزش به عنوان درماني براي بيماري هاي قلبي ارائه و آثار مثبت کار و تغذيه در بهبود وضع سلامت را نشان مي دهند. هدف اين کنفرانس دو روزه جايگزين کردن تفکر دارويي سنتي با پارادايم سبک زندگي به مثابه يک درمان مي باشد.

۱۰) همایش پزشکی سبک زندگی برای تأکید ورزیدن به رژیم غذایی گیاه‌محور

دانشکدة پرستاری دانشگاه ادونتیست جنوبی: همایش پزشکی سبک زندگی ۳ _۴ فوریه ۲۰۱۴

سخنرانان: تی. کولین کمپ‌بل و ریپ اسلستین

سایت دانشگاه:

http://www.southern.edu/

۱۱) گردهمایی بین‌المللی در باب آموزش طول عمر زندگی در داروسازی

۲ـ۵ ژوئن ۲۰۱۴

مکان: فلوریدا

کنفرانس:

Lifestyle and Health

سبک زندگی و سلامت

۱۲ـ۷ جولای ۲۰۱۴

ژنو، سوئیس

سخنرانان:

Dr. Carissa Etienne، Dr. Gary Fraser، Dr. Valentin Fuster، Dr. David Williams

۱۲) همایش Way of Life Conference

نهمین سالگرد برگزاری همایش سبک زندگی

سخنرانان: Saturday Night Banquet: Dick A. / AA

Jeff J. / AA – Barbara A. / Al-Anon – Leo D. / ACA

۱۴ـ۱۳ ژانویه ۲۰۰۱۴

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.