همایش‌ها و نشست‌های برگزار شده با موضوع سبک زندگی

در مجله پایش سبک زندگی معرفی شد:

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی موسسه دین و معنویت آل یاسین، گزارش اجمالی از فراخوان‌های برخی همایش‌های مرتبط با سبک زندگی در اولین شماره مجله پایش سبک زندگی منتشر شده است. در این مجله همایش های داخلی و بین المللی با موضوع سبک زندگی منتشر شده و موضوعات و محورهای اصلی این همایش ها معرفی شده است. برخی از این همایش ها به شرح ذیل می باشد:

یک. همایش‌های داخلی

۱. عنوان همایش: معماری داخلی و دکوراسیون

برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد دانش‌پژوهان

محل برگزاری: اصفهان

تاریخ برگزاری: ۱۸/۱۲/۹۲

سایت همایش: www.deconf.ir

محورهای همایش:

کنش های رفتاری متقابل انسان و محیط زندگی و تاثیر آن در معماری داخلی؛

مبانی هنرهای تجسمی در معماری داخلی؛

فرهنگ رفتاری جوامع مختلف و ارتباط آن با معماری داخلی؛

معماری داخلی در جهان اسلام؛

الگوهای اصیل هنر ایران و جایگاه آن در معماری داخلی؛

نگرش های نوین در حرفه معماری داخلی و دکوراسیون؛

طراحی معماری داخلی در گذر زمان؛

فرآیند پروژه های بازسازی در حرفه معماری داخلی؛

تقاضای اجتماعی معاصر در پردازش محیط زندگی؛

معماری داخلی در ارتباط با دیگر هنرها؛

نقش طراحی جزئیات و شیوه های نوین اجرایی در حرفه معماری داخلی؛

آموزش های آکادمیک و مهارتی در معماری داخلی.

۲. عنوان همایش: اخلاق و سبک زندگی زمینه‌ساز

برگزارکننده: موسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت)

محل برگزاری: قم

تاریخ برگزاری: ۲۲و۲۳/۰۳/۹۳

سایت همایش: http//mahdaviat-conference.com

محورهای همایش:

اخلاق زمینه ساز

سبک زندگی زمینه ساز

 راهبردها و راهکارها

۳. عنوان همایش: معماری و شهرسازی اسلامی

برگزارکننده: دانشگاه علمی کاربردی زاهدان

محل برگزاری: زاهدان

تاریخ برگزاری: ۲۰/۱۱/۹۲

سایت همایش: www.ausiconf.ir

محورهای همایش:

 معماری و شهرسازی اسلامی؛

 مهندسی معماری و توسعه پایدار؛

 معماری و گردشگری؛

 جامعه شناسی و روان شناسی شهری؛

 شهرسازی و توسعه پایدار؛

 سازه ، زلزله و بهسازی لرزه ای؛

 طراحی محیط زیست شهری.

۴. عنوان همایش: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

برگزارکننده: مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

محل برگزاری: تهران

تاریخ برگزاری: ۳۱/۲/۹۳ و ۱/۰۳/۹۳

سایت همایش: https://olgou.ir

محورهای همایش:

 تحلیل و آسیب شناسی نظریه های رایج و مدل های کلان توسعه غربی؛

 ارزیابی تطبیقی تجارب توسعه در کشورها و استنتاج عوامل و مبانی مشترک آنها؛

 چالش های بنیادین موجود در کشورهای صنعتی؛

 میزان سازگاری نظریه ها و مدل های رایج توسعه با مبانی و اسناد اسلامی و ویژگی های جامعه ایران؛

 تحلیل دستاوردها و تبعات توسعه در کشورهای اسلامی و انطباق آن با شرایط ایران؛

 تبیین نظریه های اندیشمندان ایرانی برای پیشرفت کشور؛

 واکاوی ایده ها و عناصر پایه برای شکل گیری نظریه ی اسلامی ایرانی پیشرفت.

۵. عنوان همایش: بهداشت روانی و سبک زندگی اسلامی

برگزارکننده: دانشگاه آزاد اسلامی قوچان

محل برگزاری: قوچان

تاریخ برگزاری: ۱۳و۱۴/۱۲/۹۲

سایت همایش: http://old.iauq.ac.ir/conference/Modules/HomePage.aspx

محورهای همایش:

 مشاوره و سلامت روان؛

 بهداشت روان و ازدواج؛

 توانبخشی و سلامت روان؛

 بهداشت روان و اشتغال؛

 سالمندان و سلامت روان؛

 مذهب، معنویت و سلامت روان؛

 معضلات اجتماعی و سلامت؛

 خانواده، سبک زندگی و سلامت روان؛

 نقش ماهواره در پیشگیری و درمان اعتیاد؛

 ماهیت و اهمیت رفتار سازمانی در سازمان و بهداشت روان و مهارت زندگی دانشجویان.

۶. عنوان همایش: گردشگری معاصر فرصت ها چالش ها و راهکارها

برگزارکننده: دانشگاه شیراز

محل برگزاری: شیراز

تاریخ برگزاری: ۷ و ۸/۱۲/۹۲

محورهای همایش:

 گردشگری و دین؛

  گردشگری و اقتصاد ملی؛

 رویکردهای نوین در صنعت گردشگری؛

 آسیب شناسی مدیریت گردشگری در ایران؛

۷. عنوان همایش: جامعه شناسی مصرف

برگزارکننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

محل برگزاری: دهاقان

تاریخ برگزاری: ۰۷/۱۲/۹۲

محورهای همایش:

 مصرف کالاهای فرهنگی؛

 رسانه ها و مصرف؛

 زنان و مصرف؛

 چالشهای گرایش به مصرف کالاهای خارجی؛

 مصرف در متون اسلامی (قرآن کریم، روایات)؛

 مصرف در ادیان دیگر؛

 جهانی شدن و مصرف؛

 اقتصاد مقاومتی؛

 نقش نهادهای اجتماعی (خانواده، مدرسه …) در مصرف؛

 جوانان و مصرف؛

 سبک زندگی و مصرف؛

 ساخت و جمعیت و مصرف؛

 الگوهای مصرفی خانوادههای شهری؛

 الگوی مصرف و لزوم آموزش های شهروندی؛

 الگوی مصرف و عوارض ناشی از آن در مدیریت شهری.

۸. همایش ملی راه‏کارهای تحقق سبک زندگی اسلامی

برگزارکننده: دانشگاه پیام نور واحد خراسان شمالی

محل برگزاری: بجنورد

تاریخ برگزاری: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

محورهای همایش:

راه‏کارهای اجرایی کردن اخلاق و تربیت اسلامی در جامعه
الگوی صحیح تفریحات و سرگرمی‏ها و استفاده بهینه از فناوری‏های ارتباطی و اطلاعاتی
تعادل جمعیتی با تکیه بر ازدواج آسان و جلوگیری از افزایش طلاق
علل پرخاشگری وخشونت و راه‏کارهای برقراری امنیت روانی و اجتماعی
.مدیریت اسلامی و مقابله با قانون‏گریزی و کارگریزی(باتکیه بر سیره عملی اهل بیت(ع)
احیای فرهنگ صله رحم، بهبود روابط همسایگی و فرهنگ آپارتمان‏نشینی
اصلاح الگوی مصرف و پرهیز از تجمل‏گرایی و غرب‏زدگی
ترویج عفاف و ارتقای عزت وکرامت زنان در خانواده و اجتماع
راه‏کارهای حفاظت از محیط زیست و میراث فرهنگی
احیای هنر و معماری ایرانی – اسلامی
ارائه الگوی صحیح کسب و کار و رزق حلال
و سایر موضوعات مرتبط

۹. همایش سبک زندگی اهل بیت(ع)

برگزارکننده: مجمع جهانی اهل بیت(ع) با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

محل برگزاری: قم

تاریخ برگزاری: شهریور ۱۳۹۳

سایت همایش: www.ahl-ul-bayt.org

محورهای همایش:

مفاهیم، اصول و مبانی مربوط به سبک زندگی اهل بیت(ع)
سبک زندگی معنوی و عبادت اهل بیت(ع)
سبک زندگی فردی اهل بیت(ع)
اندیشه و سیره اهل بیت(ع) در توصیف و بنیان تمدن اسلامی
سبک و سیره اهل بیت(ع) در عرصه جامعه سازی:

الف) در عرصه نهاد خانواده

ب) در عرصه نهاد اقتصاد

ج) در عرصه سیاست و حکومت

د) در عرصه نهاد تعلیم و تربیت

هـ) در عرصه سلامت، بهداشت و محیط زیست

۱۰. همایش اخلاق و آداب زندگی

برگزارکننده: گروه فلسفه دانشگاه زنجان

محل برگزاری: دانشگاه زنجان

تاریخ برگزاری: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳

سایت همایش: www.Ethics.znu.ac.ir

محورهای همایش:

محورهای اخلاقی:

اخلاق و آداب فردی
اخلاق و آداب خانوادگی
اخلاق و آداب اجتماعی

(با تأکید بر اخلاق و آداب اسلامی)

محورهای فلسفی

نظریه‌های اخلاقی
مسائل فرااخلاقی
اخلاق کاربردی

(با تأکید بر دیدگاه اسلام و فیلسوفان مسلمان)

۱۱. همایش تربیت اسلامی، فضای مجازی

برگزارکننده: ستاد همکاری‌های آموزش و پرورش و حوزه‌های علمیه

محل برگزاری: قم

تاریخ برگزاری: ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳

سایت همایش: http://www.hamkariha.ir

محورهای همایش:

مفهوم‏شناسی فضای مجازی و ابعاد تربیتی آن در آموزش و پرورش
تبیین انگاره‌های تربیتی حاکم بر فضای مجازی
تبیین تصویر، مختصات و مؤلفه‌های تربیت اسلامی در فضای مجازی با تأکید بر مخاطب دانش‏آموزی
تبیین نسبت‌ فضای مجازی با تربیت اسلامی
تبیین جایگاه رسانه‌های تصویری، متنی و گفتاری در تربیت اسلامی
تبیین جایگاه مربی و معلم در تربیت اسلامی با توجه به ویژگی‌های فضای مجازی
تبیین جایگاه یادگیرنده در تربیت اسلامی با توجه به ویژگی‏های فضای مجازی
تبیین جایگاه خانواده در تربیت اسلامی با توجه به ویژگی‏های فضای مجازی
تبیین جایگاه مدرسه در تربیت اسلامی با توجه به ویژگی‏های فضای مجازی
تبیین فرصت‌ها، چالش‌ها و کارکردهای فضای مجازی در ساحت‌ تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی
تبیین فرصت‌ها، چالش‌ها و کارکردهای فضای مجازی در ساحت تربیت سیاسی و اجتماعی
تبیین فرصت‌ها، چالش‌ها و کارکردهای فضای مجازی در ساحت تربیت زیستی و بدنی
تبیین فرصت‌ها، چالش‌ها و کارکردهای فضای مجازی در ساحت تربیت اقتصادی و حرفه‌ای
تبیین فرصت‌ها، چالش‌ها و کارکردهای فضای مجازی در ساحت تربیت علمی و فناورانه
تبیین فرصت‌ها، چالش‌ها و کارکردهای فضای مجازی در ساحت تربیت زیباشناختی و هنری

۱۲. همایش برنامه‏‏ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی

برگزارکننده: شورای اسلامی شهر، دانشگاه فردوسی مشهد، شهرداری و مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی

شهر مشهد

محل برگزاری: مشهد

تاریخ برگزاری: ۲۱ و ۲۲ آبان ۱۳۹۳

سایت همایش: upmc۶.um.ac.ir

محورهای همایش:

شهر ایرانی – اسلامی (محور ویژه)
برنامه‏ریزی و مدیریت شهری
گردشگری مذهبی و زیارت
حمل و نقل شهری
شهر و محیط طبیعی
جامعه و فرهنگ شهری
اقتصاد شهری
بافت‌های فرسوده و حاشیه‌نشینی
شهر هوشمند
مسائل ویژه کلان‌شهر مشهد

۱۳. همایش افق‏های جدید در معماری و شهرسازی

برگزارکننده: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر و معماری

محل برگزاری: تهران

تاریخ برگزاری: ۱۷ و ۱۸ دی ماه ۱۳۹۳

سایت همایش: http://hiap.ir/fa

محورهای همایش:

معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
هوش مصنوعی و روش‏های نوین طراحی
انرژی، معماری و شهرسازی پایدار
مدیریت و برنامه‏‏ریزی
معماری منظر و هنرهای محیطی
میراث طبیعی، گردشگری دریایی و توسعه پایدار

۱۴. همایش نیارش شهر پایا

برگزارکننده: مؤسسه سفیران فرهنگی مبین

محل برگزاری: تهران

تاریخ برگزاری: ۱ آذر ۱۳۹۳

سایت همایش: http://science۱۴۰۴.com/fa/page.php?rid=۸۳

محورهای همایش:

مدیریت، برنامه‏‏ریزی شهری و توسعه پایدار
شهرسازی و توسعه شهری پایدار
معماری پایا
فرهنگ، پایداری اجتماعی، مدیریت شهری و معماری
معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی پایدار
عمران و پایداری
سازه و بهسازی لرزه‏ای
مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
منظر شهری و توسعه پایدار
مرمت، احیا و نوسازی آثار فرهنگی تاریخی

۱۵. همایش ملی جامعه معماری و شهر

برگزارکننده: گروه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان با همکاری انجمن جامعه‏شناسی ایران

محل برگزاری: تهران

تاریخ برگزاری: ۵ تیرماه ۱۳۹۳

محورهای همایش:

فرهنگ و شهر
فرهنگ و معماری
فضا و جامعه

۱۶. همایش ملی مدیریت اقتصاد کسب و کار و صنعت

برگزارکننده: سازمان مدیریت صنعتی استان گلستان

محل برگزاری: گرگان

تاریخ برگزاری: ۱۴ مرداد ۱۳۹۳

محورهای همایش:

اخلاق و کسب و کار
مدیریت هزینه
قوانین و مقررات و کسب و کار
مدیریت مالی و کسب و کار
حسابداری و کسب و کار
حسابرسی و کسب و کار
سیستم‏های اطلاعاتی و کسب و کار
محیط زیست و کسب و کار
بحران و مدیریت و کار
رهبری و رفتار سازمانی
فرهنگ و مدیریت
اخلاق و مدیریت
مدیریت منابع انسانی
کارآفرینی
نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی
بهره‏وری، تعالی سازمان و مدیریت کیفیت
تاریخ مدیریت
مدیریت اسلامی
تحول نظام اداری
آموزش و مدیریت
رضایت شغلی و عملکرد
مدیریت دانش
حسابداری منابع انسانی

دو. همایش‌های خارجی

۱. عنوان همایش: نمایشگاه ثروت و سبک زندگی (۲۰۱۴)

این کنفرانس توسط کانون املاک و مستغلات (Property Club) در سال ۲۰۱۴ برگزار می‌شود. این کانون که در سال ۲۰۱۳ کنفرانس ثروت و سبک تجارت را برگزار کرد، امسال نیز با نمایندگی‌ها و نمایشگاه‌های جدیدی کنفراس ثروت و سبک زندگی را برگزار می‌کند.

کانون املاک و مستغلات بخشی از کانون تاجران (TIC) است که در خلق ثروت در زمینه‌ی املاک و مستغلات سال‌ها رکورد دار بوده است و پیش‌بینی می‌کند پس از برگزاری این کنفرانس حدود ۱۰۰۰ نمایندگی دیگر در جاهای دیگر جذب کند. گرچه این کانون یک شرکت تجارت املاک است؛ اما این کنفراس می‌تواند به عنوان نمایشگاه ثروت و سبک زندگی برگزار شود.

امسال کانون املاک و مستغلات بر موضوع خرید، انتظار و جشن گرفتن تمرکز دارد و هدف آن این است که به شما نشان دهد املاک و مستغلات، تجارتی دراز مدت است که گام‌های درست و شکیبایی موجب می‌شود شما بتوانید از سود زیادی بهره‌مند شوید.

تاریخ و محل برگزاری:

بیست و نهم و سی‌ام مارس ۲۰۱۴، مرکز نمایشگاه و کنفراس گلد کاست (GO ld Coast)

۲. عنوان همایش: سومین کنفرانس بین‌المللی سالانه سبک زندگی مداخله (۲۰۱۳، برگزار شده)

از میان ۷۲ میلیون امریکایی معتاد تعداد زیادی از آنها با اعتیاد عملی دست و پنجه نرم می‌کنند. کنفرانس سبک زندگی مداخله به این موضوع خاص می‌پردازد. در این کنفراس آموزش‌های پیشرفته برای متخصصان ارائه می‌شود تا به آنها در تشخیص، مداخله، شناخت و درمان سریع و موثر کسانی که نیازمند کمک هستند، یاری رساند.

اهداف:

شناخت افراد و کارمندانی که با اعتیادهای عملی همچون اعتیاد جنسی و عشق و اعتیاد غذایی روبرو هستند. استفاده از روش‌های مداخله‌ی موثر برای معتادان عملی در حالیکه اعضای خانواده‌ی وی نیز در این روش شامل می‌شوند.

تبیین اینکه چگونه روش‌های شاهدمحور را در شناخت و درمان بیمارانی که با اعتیاد عملی روبرو هستند به کار گیریم. این کنفرانس رویدادی تعیین‌کننده و حیاتی برای نشان دادن این نوع از اعتیادها می‌باشد. کنفرانس سبک زندگی هتل بلاژو میزبان شرکت‌کنندگان می‌باشد.

تاریخ و محل برگزاری:

هفتم تا نهم اکتبر ۲۰۱۳، نوادا، لس‌آنجلس، هتل بلژیو.

۳. عنوان همایش: چهارمین کنفرانس بین‌المللی سالانه سبک زندگی مداخله (۲۰۱۴)

این کنفرانس که در سال ۲۰۱۳ نیز برگزار شده است با محورهای زیر در سال ۲۰۱۴ نیز برگزار خواهد شد:

 آموزش‌های پیشرفته مداخله؛

 آموزش دستیار برای متخصصان؛

 معتادان عشق، سکس و معتادان ارتباطی؛

اختلالات تغذیه‌ای؛

زمان برگزاری:

ششم تا هشتم اکتبر ۲۰۱۴؛

۴. عنوان همایش: سیزدهمین کنفرانس سبک زندگی سلامت (۱۰ تا ۱۲ اکتبر ۲۰۱۴)

محل برگزاری: کالیفرنیا، وودلند. برگزارکننده: forum-europe. موضوعاتی که در این همایش مطرح می‌شوند عبارتند از: رژیم‌های غذایی سالم، نوع ورزش مناسب برای هر فرد، سلامت روانی و تاثیر آن بر سلامت جسمی.

۵. عنوان همایش: هفتمین کنفرانس اروپایی سبک زندگی تغذیه (۲۶ تا ۲۷ ژوئن ۲۰۱۳)

محل برگزاری: هتل رنسانس در بروسل. برگزارکننده: موسسه BLLA. محورهای همایش: گام‌های بعدی برای اروپا در بهبود سبک زندگی سالم و رژیم‌های تغذیه‌ای مناسب کدامند؟ ارتباط‌گیری با کودکان درباره رژیم‌های سالم و سبک‌زندگی فعال؛ آگاه کردن و بالابردن قدرت انتخاب مشتریان از طریق بسته‌بندی مناسب مواد غذایی؛ به‌کارگیری قواعد تغذیه وسلامت در فرایند بهبودی.

برگزارکننده: http://eu-ems.com/summary.asp?event_id=۱۴۱&page_id=۱۱۹۴

۶. عنوان همایش: دومین همایش جهانی سبک زندگی و سلامت (۱۲-۷ جولای ۲۰۱۴)

محل برگزاری: سوئیس، ژنوا

برگزارکننده: http://healthministries.com/news/۲۰۱۳/۲nd-global-conference-health-lifestyle

این همایش که دوره اول آن در سال ۲۰۰۹ برگزار شده است که برای تمامی متخصصان سلامت، کارمندان در حوزه ی سلامت، مشاوران، دانشجویان و تمامی کسانی که به موضوعات مربوط به سلامت و تندرستی علاقه دارند پیشنهاد شده است.

برخی از محورهای همایش:

 سلامت روانی و عاطفی؛

 سلامت خانواده؛

 سلامت کودکان؛

 سلامت زنان؛

 سلامت در سیستم آموزشی؛

 مداخلات سبک زندگی که کارآمد هستند؛

 سلامت دندان؛

 پرستاری؛

 تغذیه؛

 اعتیاد، شامل قطع سیگارکشیدن؛

 مداخلات HIV و ایدز.

۷. عنوان همایش: سومین کنفرانس ملی سالانه سبک زندگی وبلاگ نویسی (۲۵ و ۲۷ آوریل ۲۰۱۳، برگزار شده)

محل برگزاری: لس آنجلس CA

برگزار کننده: https://www.eventbrite.com

محورهای همایش:

 آموزش مهارت های ملموس و عملی به وبلاگ نویسان؛

 تعامل مستقیم با علائم سبک زندگی و مکان یابی های جذاب برای جلب توجه مخاطب؛

 دعوت از ۷۵ الی ۱۰۰ وبلاگ نویس برای خلق فضای آموزشیِ صمیمی و با همکاری متقابل؛

 فرصت های پیشرفت فردی و تجاری با ارائه نیازهای خاص جامعه.

۸. عنوان همایش: کنفرانس محیط زیست، سبک زندگی سلامت و رفاه (۲۱ اکتبر ۲۰۰۹)

محل برگزاری: هتل مونت هوس، لندن.

برگزار کننده: RENEW North Staffordshire, CABE, Natural England, Stoke-on-Trent PCT and Emerald Group Publishing Limited.

محورهای همایش:

 سلامت، زندگی فعالانه و محیط زیست شهری؛

 استفاده تعداد بیشتری از مردم از فضای سبز؛

 انحراف در برنامه ریزی سلامت، محیط زیست و جنگلبانی؛

۹. عنوان همایش: نهمین کنفرانس سالانه سبک زندگی سلامت بدن (۷ فوریه ۲۰۱۴)

برگزارکننده: مدرسه تغذیه و بهبود سلامت، دانشگاه ایالت آریزونا https://snhp.asu.edu/

محل برگزاری: دانشگاه آریزونا

در این همایش بر تأثیر فعالیت های فیزیکی و تغذیه بر درمان بیماری ها تاکید می شود و با پیشنهاد سبک زندگی سالم به جای دارو برای درمان بیماری های مزمن بر نقش سبک زندگی مناسب در درمان تاکید می کند. در این همایش پژوهشگران آخرین پژوهش های خویش را درباره ورزش به عنوان درمانی برای بیماری های قلبی ارائه و آثار مثبت کار و تغذیه در بهبود وضع سلامت را نشان می دهند. هدف این کنفرانس دو روزه جایگزین کردن تفکر دارویی سنتی با پارادایم سبک زندگی به مثابه یک درمان می باشد.

۱۰) همایش پزشکی سبک زندگی برای تأکید ورزیدن به رژیم غذایی گیاه‌محور

دانشکده پرستاری دانشگاه ادونتیست جنوبی: همایش پزشکی سبک زندگی ۳ _۴ فوریه ۲۰۱۴

سخنرانان: تی. کولین کمپ‌بل و ریپ اسلستین

سایت دانشگاه:

http://www.southern.edu/

۱۱) گردهمایی بین‌المللی در باب آموزش طول عمر زندگی در داروسازی

۲ـ۵ ژوئن ۲۰۱۴

مکان: فلوریدا

کنفرانس:

Lifestyle and Health

سبک زندگی و سلامت

۱۲ـ۷ جولای ۲۰۱۴

ژنو، سوئیس

سخنرانان:

Dr. Carissa Etienne، Dr. Gary Fraser، Dr. Valentin Fuster، Dr. David Williams

۱۲) همایش Way of Life Conference

نهمین سالگرد برگزاری همایش سبک زندگی

سخنرانان: Saturday Night Banquet: Dick A. / AA

Jeff J. / AA – Barbara A. / Al-Anon – Leo D. / ACA

۱۴ـ۱۳ ژانویه ۲۰۰۱۴

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.