هویت و سبک زندگی

نویسنده: عبدالرضا آتشین‏ صدف

مقدمه

 

«هویت» واژه‌ای است که هریک از اندیشمندان بر مبنای چارچوب‌های نظری و روش‌شناختی متفاوت و حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی، از منظری متفاوت به آن پرداخته و هریک ابعاد هویت را در وجوه فردی، گروهی، طبقاتی، ملی، فراملی و… موردتوجه قرار داده‌اند. هویت به‌عنوان یک پدیده سیاسی و اجتماعی در غرب، محصول دوران جدید است و به‌عنوان یک مفهوم علمی از ساخته‌های تازه علوم اجتماعی و روان‌شناسی است که به‌جای مفهوم «خلق‌وخوی» فردی و جمعی یا ملی به کار می‌رود. این واژه نخستین بار در سال ۱۹۵۰ در کتابی به نام «جماعت تنها» و سپس در سال ۱۹۶۰ در کتاب «هویت و اضطراب» ذکر شد. کاربرد اصطلاح هویت در آغاز برای دستیابی سیاهان، یهودیان و اقلیت‌های دینی مطرح شد که بتوانند به درک خویشتن تاریخی در مقابل مهاجمان دست یابند. این مفهوم همچون سبک زندگی محصول مدرنیته و ابداعی مدرن است.

 

دانلود مقاله

 

دوفصل‌نامه فرهنگی – اجتماعی طعم زندگی، سال سوم، شماره نهم، پائیز و زمستان ۱۳۹۷، صفحات ۱۰۹-۱۲۲.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.