پایان‌نامه | طراحی الگوی سبک زندگی ورزشی بانوان

چکیده

سبک زندگی ترکیبی از الگوهای رفتاری و عادات فردی در طول زندگی است که طی آن فرآیندهای اجتماعی سبک زندگی از طریق روابط متقابل با آشنایان، خانواده و رسانه‌ها تکامل می‌یابد و گنجاندن ورزش در سبک زندگی افراد می‌تواند به سلامت افراد جامعه کمک مؤثری داشته باشد؛ بنابر این هدف از تحقیق حاضر، طراحی الگوی سبک زندگی ورزشی بانوان بود. روش تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کیفی است. جامعه آماری تحقیق، شامل بانوان متخصص و اساتید حوزه مدیریت ورزشی، بانوان و اساتید متخصص حوزه جامعه شناسی، مدیران و کارشناسان خبره وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون ورزش همگانی خواهند بود و نمونه‌گیری تحقیق به روش هدفمند – گلوله برفی انجام خواهد گرفت. اطلاعات لازم برای جمع‌آوری داده‌ها از روش نظریه داده‌بنیاد، رویکرد گلیزر با استفاده از نرم‌افزار مکس کیودا نسخه 2020 انجام خواهد گرفت. کلمات کلیدی: سبک زندگی، سبک زندگی ورزشی، نظریه داده بنیاد.

استاد راهنما: محمد رسول خدادادی

استاد مشاور: فاطمه عبدوی

دانشجو: زیبا باغ آباد

کلیدواژه: سبک زندگی، سبک زندگی ورزشی، life style, sports lifestyle

دانشگاه تبریز، پردیس بین‌المللی ارس – 1401 – [رساله دکتری تخصصی PHD]

 

برای مشاهده و دانلود فهرست مطالب و دانلود رساله دکتری “طراحی الگوی سبک زندگی ورزشی بانوان” اینجا کلیک کنید.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.