پایان‌نامه | نقش سواد رسانه ای در تغییر سبک زندگی از دیدگاه متخصصان و صاحب نظران

هدف این مطالعه به بیان نقش سواد رسانه ای در تغییر الگوی زندگی از دیدگاه متخصصان و کارشناسان است. با توجه به نوآوری موضوع سواد رسانه ای و اهمیت آن در جامعه و تغییرات سریع در زمینه آموزش و پرورش و علاقه پژوهشگر به بررسی و مطالعه این موضوع برای کسب بیشترین دانش و توسعه علمی مفهوم رسانه و نحوه عمل آن و جهت گیری‌هایی که نیازمند بررسی و پیگیری آنهاست، آموزش ارتباطات عمومی به عنوان یک بخش از حوزه دانشی با تخصص در سطح نظری و آگاهی، پایه‌گذاری برای فهم انتقادی پدیده ارتباط و رسانه‌ها در افراد را فراهم می‌کند. با در نظر گرفتن سواد رسانه ای به عنوان آموزش مفاهیم، مهارت‌ها و رفتارهایی که رشد واقعی آگاهی انتقادی را حمایت و تشویق می‌کند، بنابراین، کیفیت استفاده‌کنندگان رسانه را ارتقاء می‌بخشد. و همچنین شناخت نقش نهادهای دولتی، جوامع و نهادهای رسانه‌ای در تغییر الگوی زندگی از طریق سواد رسانه ای و همچنین شناخت موانعی که به توسعه موضوع سواد رسانه ای می‌انجامند، بگونه‌ای که می‌توانند سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فنی باشند. سوال اصلی مطالعه این است که نقش سواد رسانه ای در تغییر الگوی زندگی از دیدگاه متخصصان و کارشناسان چیست؟

در این مطالعه، از روش کیفی با استفاده از ابزار مصاحبه منسجم استفاده شده است. پس از انتخاب نمونه از متخصصان و کارشناسان در حوزه سواد رسانه ای و رسانه‌ها، مصاحبه‌هایی صورت گرفته است. سپس مصاحبات به متن‌ها و جداول و نمادهای مفهومی تبدیل شده و سازماندهی شده تا فرآیند تحلیل را آسان‌تر کند. این مطالعه به نتایج مهمی دست یافته است، به این معنی که خانواده‌ها تأثیر قابل توجهی در تغییر الگوی زندگی افراد از طریق سواد رسانه ای دارند. این تأثیر از طریق هدایت رفتارهای افراد و توسعه آگاهی آنها صورت می‌گیرد و باعث می‌شود افراد بتوانند محتوای رسانه‌ها را درک کنند. در توجیه صحیح افراد از طریق رفتار صحیح با رسانه‌ها، نقش آنها در توسعه و آگاهی افراد درباره خطرات رسانه‌ها آشکار می‌شود. همچنین، در تربیت و آگاهی‌دهی کودکان درباره رسانه‌ها و خطرات آن، نقش مهمی را دارند. تربیت ارتباطات عمومی از ابزارهای متعددی برای کاهش سخنرانی‌های نفرت‌انگیز، آزار و اذیت و اجتناب از استفاده از اصطلاحات ناشایست و اشارات زبانی استفاده می‌کند. انجمن‌ها و اجتماعات نقشی در تغییر الگوی زندگی افراد از طریق سواد رسانه ای ایفا می‌کنند. این ارتباط میان اجتماع و مؤسسات دولتی برای تعیین مراحل سواد رسانه ای و نظارت بر اجرای آن بسیار مهم است. سازماندهی اجتماعی نمایشگاه‌ها و جشنواره‌ها به افراد امکان تشخیص و انتقاد رسانه‌ها را می‌دهد و به دستیابی به جامعه‌ای ایده‌آل کمک می‌کند. این ارتقاء تغییر و پیروی از روش‌های سواد رسانه ای مدرن و آگاهی از رسانه‌های تقلبی را در افراد تشویق می‌کند. همکاری نزدیک میان جامعه، مؤسسات، مدارس و سایر نهادها نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

از مهم‌ترین موانع سواد رسانه ای می‌توان به نوپایی موضوع سواد رسانه‌ای به‌عنوان یک اصطلاح جدید، کمبود اعتماد بین رسانه‌ها و جامعه، تداخل سیاست در اهداف رسانه، عدم درک صحیح از مفهوم واقعی سواد رسانه ای و کمبود سواد رسانه ای در تمام مقاطع تحصیلی اشاره کرد. تنوع حوزه‌هایی که سواد رسانه ای در آن‌ها تأثیرگذار است، به وضوح مشاهده می‌شود. بیشترین حوزه، حوزه آموزشی است که تکرار بیشتری داشته است. سپس تمامی حوزه‌ها تکرار شده‌اند، سپس حوزه بهداشتی و حوزه فرهنگی، و در نهایت حوزه ورزشی. در مقابل، حوزه سیاسی، حوزه مذهبی و حوزه اجتماعی هرکدام یک بار تکرار شده‌اند. یکی از توصیه‌های مهم این است که باید به آماده‌سازی کادرهای رسانه‌ای متخصص پرداخت که قادر باشند با تغییرات سریع در حوزه رسانه‌ها همراهی کنند و نقش سواد رسانه ای را به طور واضح درک کنند. تمرکز بر نسل جوان در درک سواد رسانه ای اهمیت دارد زیرا نقش آن در تمایز بین رسانه‌های واقعی و تقلبی بسیار مهم است.

استاد راهنما: سید حامد حسینیان

اساتید مشاور: محمد مهدی بغدادی

دانشجو: ضرغام بلاسم جاسم جاسم

کلیدواژه: سواد رسانه‌ای، سبک زندگی، کارشناسان و متخصصان، مطالعه کیفی

دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکده رسانه و ارتباطات – 1402– [کارشناسی ارشد]

 

برای مشاهده و دانلود فهرست مطالب پایان‌نامه و دانلود متن کامل پایان‌نامه دکتری “نقش سواد رسانه ای در تغییر سبک زندگی از دیدگاه متخصصان و صاحب نظران” اینجا کلیک کنید.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.