پروژه تألیف درسنامه خانواده

نهاد خانواده در جامعه امروز ايران در معرض آسيب‌هاي جدي است که شناخت اين آسيب‌ها و مهارت‌هاي لازم جهت مديريت آن در تمام مراحل زندگي امري ضروري است. عليرغم فراواني و توليد بيش از 706 اثر با موضوع خانواده، آثار مسئله‌محور، کاربردي و درس‌نامه‌اي با رويکرد ارائه الگوهاي رفتاري عيني و جزئي که نياز جامعه است براي پژوهشکده سبک زندگي اسلامي احساس مي‌شود. ازاين‌رو پژوهشکده بر آن شد تا با نگارش اين کتب، الگوهاي رفتاري در مرحله ازدواج، فرايند همسرداري، فرايند تربيت فرزند و مهارت‌هاي لازم در جهت مديريت آسيب‌هاي موجود در زندگي خانواده را بررسي و با توليد اين اثر گامي مؤثر در حل اين‌گونه مسائل بردارد. ازاين‌رو، پس از ملاحظه آثار موجود در حوزه خانواده بر اساس موجودي قابل استفاده کتابخانه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ريزموضوعات حوزه خانواده ذيل چهار موضوع کلي ازدواج، خانواده موفق، آسيب‌هاي خانواده و تربيت فرزند پايش شد. اين دوره در چهار جلد تدوين خواهد شد.

يک) جلد اول: ازدواج

در جلد اول اين اثر با محوريت مسئله «ازدواج»، نگرش به ازدواج، سبک‌هاي سنتي و نوين ازدواج، کارکردهاي ازدواج در اسلام، مديريت نياز جنسي، آموزش‌هاي قبل از ازدواج، ازدواج آسان، انتخاب همسر ملاک‌ها و معيارها، مهارت‌هاي انتخاب همسر، عشق و ازدواج، آشنايي-خواستگاري، دوران عقد و نامزدي، مراسم ازدواج (عروسي)، سلامت روابط جنسي زوجين در دوران عقد، وضعيت سنجي ازدواج در ايران و جهان، نقش نهادهاي دولتي و غيردولتي در امر ازدواج بررسي مي‌شود. اهتمام نگارندگان بر ارائه الگوهاي رفتاري بر اساس نظام ديني، ذيل هر يک از مسائل مطرح‌شده است.

دو) جلد دوم: خانواده موفق

در جلد دوم اين اثر به مسائل بعد از تشکيل خانواده پرداخته شده است. شاخص‌هاي خانواده موفق از منظر قرآن کريم (رضامندي، آرامش، محبت، سازگاري، احترام)، مهارت‌هاي شناختي، ارتباطي و عاطفي در ارتباط همسران، اقتصاد و مديريت مالي در خانواده، بهداشت در خانواده، تغذيه در خانواده، معنويت در خانواده، خانواده و مسائل جنسي، فراغت در خانواده، ارتباطات برون خانواده‌اي، روش‌هاي حل تعارض در خانواده، وضعيت خانواده در ايران در آينه آمار، مسائلي است که در قالب 20 درس به آن‌ها پرداخته خواهد شد. در همه اين مباحث دو نکته ملاحظه شده است: ارائه قواعد رفتاري عيني، ابتناي بر منابع ديني.

سه) جلد سوم: تربيت فرزند

جلد سوم اين اثر بر مهم‌ترين کارکرد خانواده يعني مسئله «تربيت فرزند» متمرکز شده و مسائل ذيل را مورد بحث و بررسي قرار مي‌دهد: سبک‌هاي تربيت عبادي در فرزند، مسئله اعتمادبه‌نفس در فرزندان، رشد فضايل اخلاقي، مسئوليت‌پذيري، محبت، صبر، صداقت، حيا، احترام، مسئله خشونت و پرخاشگري کودکان، تغذيه، مسئله تربيت جنسي در کودکان، مسئله تنبيه بدني فرزندان، فضاي مجازي و تربيت فرزند، بازي و تربيت فرزند. ارائه قواعد رفتاري و ابتناي بر منابع ديني از خصوصيات اين جلد است.

چهار) جلد چهارم: آسيبشناسي

جلد چهارم: اين جلد با رويکرد آسيب شناسانه، آسيب‌هاي خانواده را در جامعه ايراني مورد بررسي قرار داده و با رويکرد حل مسئله، راهکارها و قواعد رفتاري مناسب را بررسي مي‌کند. اين مسائل و چالش‌ها عبارت‌اند از: اعتياد، خيانت زناشويي (روابط فرازناشويي)، طلاق، طلاق عاطفي، اشتغال زنان، خشونت در خانواده، سوءظن در خانواده، مسئله رسانه و خانواده، خانواده و باورهاي خرافه، مسئله تک‌فرزندي، مصرف‌گرايي، فروپاشي خانواده، دخالت در زندگي ديگران، سالمندي، مشکلات اقتصادي يا فقر، تجردگرايي، مسئوليت‌ناپذيري در خانواده، کودک‌آزاري يا همسرآزاري، قطع رحم با خويشاوندان.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.