چهارمین شماره نشریه پژوهشنامه سبک زندگی

مؤسسه سبک زندگی آل یاسین منتشر کرد

به گزارش اداره روابط عمومی مؤسسه سبک زندگی آل یاسین، چهارمین شماره دوفصلنامه علمی ـ ترویجی پژوهشنامه سبک زندگی توسط این مؤسسه منتشر شد.

در این شماره از نظریه مطالب ذیل به چشم می‌خورد «خطاهای اِسنادی و نقش آن در رفتار انسان از منظر قرآن کریم» به قلم هادی عبدلی و محمدرضا احمدی، «رابطه بین مؤلفه‌های سبک زندگی اسلامی و موفقیت در تبلیغ» به قلم عباس آزاد و حمید رفیعی هنر، «شیوه‌های تعامل امیر مؤمنان(ع) با مخالفان» به قلم سید محمد امام و غلامحسن محرمی، «سبک زندیگ با رویکرد معنوی» به قلم سیدحسین شرف الدین، «مقابله دینی با ناملایمات زندگی؛ تبیین و بررسی نظریه پارگامنت» به قلم امیر قربانی، «سبک زندگی خوشبینانه براساس دیدگاه سلیگمن و بررسی آن از منظر آموزه‌های اسلامی» به قلم محمدرضا آتشین‌صدف.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.