کار ترجمه کتاب “سبک های زندگی و خرده فرهنگ ها؛ پیشینه و چشم انداز جدید” آغاز شد

کتاب"سبک‌های زندگی و خرده فرهنگ‌ها" ترجمه می شود

کتاب”سبک‌های زندگی و خرده فرهنگ‌ها؛ پیشینه و چشم انداز جدید” به قلم لوئیژی برزانو و کارلو ژنوا محصول انتشارات راتلج در ۲۱۷ صفحه نگارش و در سال ۲۰۱۵ به چاپ رسیده و کار ترجمه کتاب مذکور توسط موسسه سبک زندگی آغاز شده است.
این اثر در قالب سه بخش کلی و ۱۰ فصل سامان یافته است. بخش نخست آن سنت مطالعه و بررسی سبک زندگی: (سبکهای زندگی و جایگاه اجتماعی؛ سبکهای زندگی و تفکر؛ سبکهای زندگی و کنش)، بخش دوم شامل: سنت مطالعه و بررسی خرده فرهنگ: (خرده فرهنگها و نابهنجاری؛ خرده فرهنگ ها و مقاومت؛ خرده فرهنگها و تمایز) و بخش سوم: گام هایی به سوی جامعه شناسی نوین درباب سبکهای زندگی: (مفهوم جدیدی از سبک زندگی؛ روش شناسی و الگوی تحلیلی) است.
کتاب سبک‌های زندگی و خرده فرهنگ‌ها از یک سو به بررسی و معرفی رویکردهای اصلی در حوزه سبک زندگی و خرده فرهنگها پرداخته و از سوی دیگر، چشم انداز تفسیری نوینی را مطرح می کند. با توجه به این که مفهوم سبک زندگی در حوزه های مختلف علوم انسانی به کار میرود، مباحث این اثر پژوهشی، توجه مخاطبان عام و خاص به ویژه پژوهشگران و دانشجویان علوم اجتماعی را به خود جلب می کند. این اثر با طرح نگرشی جدید در تلاش است تا واقعیت پیوسته در حال تغییر را درک و تفسیر کند. شایان ذکر اینکه در ترجمه کتاب مزبور مقدمه و تعلیقه ای اضافه خواهد شد.  این کتاب در سال ۱۳۹۷ ترجمه و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.