کتاب انقلاب اسلامی و سبک زندگی

پروژه کتاب انقلاب اسلامی و سبک زندگی به اتمام رسید:

کتاب «انقلاب اسلامی و سبک زندگی» با هدف بررسی تاثیرات و تاثرات انقلاب اسلامی و سبک زندگی، در قالب سه فصل جمع‌آوری شده است. در فصل نخست، با عنوان «چیستی انقلاب اسلامی و سبک زندگی» به مفاهیم اصلی انقلاب و سبک زندگی پرداخته شده است و گونه‌های مختلف انقلاب، خصوصیات و اهداف اصلی انقلاب، و در ادامه، ماهیت سبک زندگی، روش‌شناسی، اهداف، قلمرو سبک زندگی، و سبک زندگی اسلامی، و سبک زندگی انقلابی با اصول و مولفه‌های آن تبیین گردیده است. بخش پایانی فصل اول ناظر به آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی از منظر مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) می‌باشد.
فصل دوم با عنوان «جایگاه سبک زندگی در شکل‌گیری و تداوم انقلاب اسلامی»، به عوامل پیدایی و سبک ساز موثر بر حدوث انقلاب در حوزه فردی، خانوادگی و اجتماعی و نهادهای سازمانی ـ فرهنگی اشاره شده است. در پایان، عوامل سبک‌مند تداوم و پویایی انقلاب اسلامی در سه حیطه ارزشی، بینشی و رفتاری مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل سوم، «تاثیر انقلاب اسلامی بر سبک زندگی» مورد بررسی قرار گرفته است. در این فصل با ذکر نمونه‌هایی به تبیین نقش انقلاب اسلامی در سبک زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، دینی و فرهنگی، پرداخته شده است. در ادامه، برخی دیگر از مولفه‌های مرتبط با سبک زندگی شامل آداب اخلاقی، نقش بانوان در جامعه، تعلیم و تربیت، حوزه اقتصاد، رسانه و مطبوعات، پیشرفت‌های علمی نظامی و آبادانی کشور تبیین شده‌اند.
فصل پایانی این کتاب به بررسی «تاثیر انقلاب اسلامی ایران در سطح بین الملل» پرداخته است. در این فصل، مفهوم صدور انقلاب اسلامی به همراه اهداف، الزامات و ابزار آن، تشریح شده و تاثیر انقلاب اسلامی بر شاخص‌های بین‌المللی سبک زندگی اسلامی، گستره بازتاب‌های نفوذ انقلاب اسلامی در منطقه و جهان و الگوگیری نظامات مختلف از این رویداد مبارک در ایران نشان داده شده است.

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.