کتاب «خودکشی» از مجموعة آسیب‌ها و راهکارها

مؤسسه سبک زندگی آل یاسین منتشر کرد:

به گزارش اداره روابط عمومی مؤسسه سبک زندگی آل یاسین؛ کتاب «خودکشی» از «مجموعة آسیب‌ها و راهکارها»  توسط این مؤسسه منتشر شد. این اثر در سه فصل به تبیین موضوع خودکشی می‌پردازد.
گردآورنده در فصل اول در شش بخش به بیان مفهوم خودکشی، اهداف خودکشی، آمار و تاریخچه خودکشی می‌پردازد. فصل دوم کتاب به پنج عامل مهم محیطی، زیستی ـ اجتماعی و اختلالات بدنی ـ روانی، اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی ـ اجتماعی پرداخته نشانه‌ها، آثار و عواقب و نقش اینترنت در خودکشی را به بحث می‌گذارد. در نهایت این فصل، راهکارهای مقابله با این آسیب بیان می‌شود. فصل سوم به مصاحبه اختصاص دارد.

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.