کتاب طاعون مصرف

تالیف کتاب طاعون مصرف به اتمام رسید:

بسیاری از مردم امروزه مفهوم مصرف‌گرایی را نمی‌دانند و در چنین وضعیتی چه توقعی باید از مردم داشت که به اصلاح الگوی مصرف روی بیاورند؛ بنابراین باید در فضاهای علمی این موضوع به‌طور جامع و گسترده بررسی شود و پس از جمع‌بندی، یافته‌های علمی آن را به زبان عامیانه به عموم مردم منتقل کرد و آن زمان است که می‌توان انتظار برداشت نتیجه را داشت.
در آموزه‌های دینی ما نیز به اصطلاح الگوی مصرف اشاره شده و شیوه‌های رهایی از مصرف‌گرایی به‌ویژه در آیات و روایات بیان شده است. نخستین گام برای رهایی از مصرف‌گرایی آگاه کردن مردم از وضعیت بد مصرف‌گرایی در کشورمان است که از طریق آمارها قابل استناد و اثبات است؛ سپس آگاه ساختن مردم از شیوه‌های رهایی از مصرف‌گرایی است.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.