تألیف کتاب “وجدان کاری؛ عوامل و راهکارهای تقویت و نهادینه سازی وجدان کاری” به پایان رسید

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی هنری سبک زندگی آل یاسین؛  کتاب “وجدان کاری؛ عوامل و راهکارهای تقویت و نهادینه سازی وجدان کاری” تألیف دکتر حسن رضایی به پایان رسید.

کتاب وجدان کاری مشتمل بر مقدمه، کلیات و مفهوم شناسی، عوامل تضعیف‌کننده وجدان، ضرورت تقویت وجدان کاری، پیامدهای تقویت وجدان کاری، راهکارهای تقویت وجدان کاری و نتیجه‌گیری است.

نگارنده در بخشی از اثر خود چنین نوشته است:

وجدان کاری که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های پیشرفت در جوامع به‌شمار می‌رود، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. تقویت وجدان کاری موجب گسترش جو متقابل میان جامعه و فرد، بالا رفتن شاخص بهره‌وری و نیز ایجاد هماهنگی میان منافع فردی و اجتماعی می‌شود.

باوجود این اهمیت، در جامعه ما این امر هر روز روند کاهشی به خود گرفته است و میزان بهره‌وری که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های وجود وجدان کاری است، در ادارات و سازمان‌های خصوصی و دولتی کمتر و کمتر شده است. عوامل زیادی در تضعیف وجدان کارکنان دخیل هست.

از عوامل سازمانی نظیر کمبود نیروی انسانی موردنیاز و مدیریت نامناسب و نیز عوامل انسانی نظیر الگوهای نامناسب و عدم تناسبی میان کارمندان و ارباب‌رجوع تا عوامل فردی مانند کمبود تجربه و عدم آشنایی به شرح وظایف، همه و همه در تضعیف وجدان کاری افراد و در نتیجه در کاهش بهره‌وری، مؤثر هستند.

تقویت وجدان کاری در پرتو یک سری راهکارهای شناختی، رفتاری و عاطفی محقق می‌شود. راهکارهایی که موجب تقویت وجدان نهفته و فطری در درون افراد می‌شود تا راهکارهایی که موجب ایجاد انگیزه و روحیه همکاری در بین کارکنان می‌گردد و در نهایت تقویت حس مسئولیت‌پذیری خواهد شد.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.