کلیپ تصویری “آینه”| زندگی انسان‌ها دو چیز بیش نیست

مجموعه کلیپ‌های استاد دکتر محمدتقی فعالی/