کودک‌آزاری در ایران و تطبیق آن با کنوانسیون‌های بین‌المللی

پدیدآور: منصور احمدی جزنی مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی سال ارائه: ۱۳۹۰

چکیده: در این مجموعه، در ابتدا مفهوم کودک و مرز کودکی و بزرگ‌سالی، در لغت و اصطلاح؛ اعم از عرف و شرع بررسی شده و پس از آن، نظریه علما و فرهیختگان در این زمینه بیان شده است و آزارهایی که در مجموعه قوانین و عرف، شناسایی و کودکان را تهدید می‌نماید، مورد بحث قرار گرفته است. به دوره مسئولیت‌پذیری کودک پرداخته شده و به‌دنبال آن نظریه علما و فرهیختگان، در این زمینه بیان شده است؛ سپس انواع کودک‌آزاری مطرح و علت‌های بروز و آسیب‌های ناشی از آن و راه‌های پیش‌گیری و مبارزه با این پدیده ذکر شده است.بعد از بیان مطالب فوق، به بحث اصلی و عنوان پایان‌‌نامه پرداخته شده و کودک‌آزاری در مجموع قوانین اساسی، جزایی و مدنی ایران بررسی و با توجه به نقش اساسی اسلام در قانون‌گذاری جمهوری اسلامی، نظرات عمومی شرع مقدس در این باب آورده شده است و سپس این حقوق با کنوانسیون‌های بین‌المللی که در کودک‌آزاری و حمایت از کودکان به تصویب رسیده است، تطبیق و مقایسه انجام پذیرفته و به‌حق تحفّظ جمهوری اسلامی در الحاق به کنوانسیون‌ها نیز پرداخته شده است و در پایان پیشنهاد‌هایی در بهبود قانون‌گذاری و حمایت‌های همه‌جانبه از کودک ارائه‌شده است.

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.