گزارش تصویری | ششمین جلسه کمیته علمی پایان‌نامه‌های سطح 3 سبک زندگی – آبانماه ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی موسسه سبک زندگی آل‌یاسین؛ مرکز تخصصی آل یاسین با برگزاری جلسه ششم کمیته علمی پایان‌نامه‌های سطح ۳ رشته مطالعات سبک زندگی، به بررسی و ارزیابی موضوعات و طرح های تفصیلی دانش پژوهان خود پرداخت.

کمیته علمی پایان‌نامه‌های سطح ۳ سبک زندگی آل‌یاسین جلسه ششم خود را برگزار کرد کمیته علمی پایان‌نامه‌های سطح ۳ سبک زندگی آل‌یاسین جلسه ششم خود را برگزار کرد کمیته علمی پایان‌نامه‌های سطح ۳ سبک زندگی آل‌یاسین جلسه ششم خود را برگزار کرد کمیته علمی پایان‌نامه‌های سطح ۳ سبک زندگی آل‌یاسین جلسه ششم خود را برگزار کرد کمیته علمی پایان‌نامه‌های سطح ۳ سبک زندگی آل‌یاسین جلسه ششم خود را برگزار کرد کمیته علمی پایان‌نامه‌های سطح ۳ سبک زندگی آل‌یاسین جلسه ششم خود را برگزار کرد کمیته علمی پایان‌نامه‌های سطح ۳ سبک زندگی آل‌یاسین جلسه ششم خود را برگزار کرد کمیته علمی پایان‌نامه‌های سطح ۳ سبک زندگی آل‌یاسین جلسه ششم خود را برگزار کرد کمیته علمی پایان‌نامه‌های سطح ۳ سبک زندگی آل‌یاسین جلسه ششم خود را برگزار کرد کمیته علمی پایان‌نامه‌های سطح ۳ سبک زندگی آل‌یاسین جلسه ششم خود را برگزار کرد کمیته علمی پایان‌نامه‌های سطح ۳ سبک زندگی آل‌یاسین جلسه ششم خود را برگزار کرد

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.