یازدهمین شماره نشریه پایش سبک زندگی منتشر شد

توسط موسسه دین و معنویت آل یاسین؛

فصل اول این شماره نشریه به پایش آموزه و اندیشه سبک زندگی اختصاص یافته  و در فصل دوم؛ همایش‏ها و منابع سبک زندگی معرفی شده است. پایش آسیب‏ها و نیز پایش اخبار از دیگر بخش های شماره جدید این نشریه است.

تسخیر هستی به قلم دکتر محمدتقی فعالی و حاشیه نشینی در گفتگو با دکتر محمدباقر علیزاده اقدم از جمله مطالب برجسته یازدهمین شماره نشریه پایش سبک زندگی است.

در پرونده ویژه این شماره موضوعات متنوعی پیرامون حاشیه نشینی، مانند نوع شناعی سکونت گاه های حاشیه ای، راهبردها و راهکارهای جهانی، علل و زمینه های پدید آمدن حاشیه نشینی در ایران، قوانین و مقررات داخلی، آسیب شناسی، به تفصیل مورد واکاوی قرار گرفته است.

شایان ذکر است: نشریه پایش سبک زندگی، با بررسی ابعاد متنوع سبک زندگی فردی و اجتماعی در حوزه های مختلف، ویژه فعالان و مدیران فرهنگی به صورت متناوب منتشر می گردد.

دانلود فایل PDF پایش سبک زندگی

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.