بایگانی دسته

مقالات

نگاه به پول

رفتار انسان‌ها از نگاه آن‌ها تبعیت می‌کند. انسان هر بینشی داشته باشد متناسب با آن عمل خواهد نمود. ارتباط میان بینش و عمل، غیرقابل‌انکار بوده و وثیق و مستحکم است. ریشه…

راهکارهای پیشگیری افسردگی از منظر قرآن

یکی از نشانه‌های شناختی در افسردگی، افکار منفی است. جلوگیری از تلقین این افکار غیرمنطقی، به‌عنوان یکی از روش‌های شناخت‌شناسی به‌شمار می‌رود. در این راستا، به آیاتی در…

انواع افسردگی از منظر روان

افسردگی عامل اصلی خودکشی است. ناامیدی و سرخوردگی عمیقی که با افسردگی همراه است، این طرز فکر را باعث می‌شود که تنها راه فرار از درد و رنج خودکشی است.