بایگانی دسته

مقالات

حسرت ناگزیر بی‌سرانجامی

این نوشتار به نقد و بررسی فیلم «ابد و یک روز» سعید روستایی پرداخته تا از این رهگذر تحلیلی بر سینمای اجتماعی ایران داشته باشد. ظهور چنین سینمایی بازتاب تغییرات و تحولات…