بایگانی دسته

مقالات

مسئولیت‌پذیری؛ ویژگی‌ها و محورها

یکی از عواملی که ما را به اعتمادبه‌نفس می‌رساند، احساس مسئولیت است. مسئولیت‌پذیری در قبال امور مختلف، ملاکی جهت بازشناسی و تشخیص میزان رشد فرد به‌حساب می‌آید.

از زندان سکندر ناامیدی تا ملک سلیمان امید

این روزها کم‌وبیش با چنین حرف‌ها و تصویرهایی مواجه می‌شویم؛ حتی گاهی آدم خیال می‌کند، تریپ افسردگی و ناامیدی برداشتن برای برخی افراد نوعی کلاس گذاشتن و پیروی از مد است؛…

روش‌های رفتاری تقویت و ارتقای معنویت

وقتی افراد رفتارهای دینی و معنوی انجام می‌دهند لازم است آنان را با تقویت‌کننده‌های متناسب تقویت نمود. تقویت فوری، متناسب با نیازهای آن‌ها بلافاصله پس از رفتارهای معنوی و…

پیشینه و تعریف سلامت معنوی

بسیاری از مطالعات میان معنویت و مـذهب تـفکیکی قائل نشده و برخی دیگر اگرچه اشـتراک عـمیقی بـین این دو مـفهوم در نـظر گرفته‌اند، آن‌هـا را یکـسان تلقی نمی‌کنند.