بایگانی برچسب‌

سبک زندگی اسلامی

سبک زندگی اسلامی و اخلاق مصرف

هنگامی که از اخلاق مصرف در سبک زندگی اسلامی سخن به‌میان می‌آید، برخی گمان می‌کنند که دین همواره انسان را به زهد و عدم مصرف و... ترغیب می‌کند و با مصرف کردن میانه چندانی…

سبک‌های زندگی و هویت‌ها

ظهور سبک‌های زندگی فراغتی جدیدترین شکل نظریه «جامعه فراغتی» است (برای آگاهی از اشکال قدیمی‌تر این نظریه نک به: دومازدیر، ۱۹۶۷، ۱۹۷۴، ۱۹۸۴)؛ این سبک‌ها خاستگاه هویت‌هایی…