بایگانی برچسب‌

سبک زندگی اسلامی

سبک‌های زندگی و هویت‌ها

ظهور سبک‌های زندگی فراغتی جدیدترین شکل نظریه «جامعه فراغتی» است (برای آگاهی از اشکال قدیمی‌تر این نظریه نک به: دومازدیر، ۱۹۶۷، ۱۹۷۴، ۱۹۸۴)؛ این سبک‌ها خاستگاه هویت‌هایی…