راهبردها و راه‌کارهای جهانی برای سبک زندگی حاشیه‌نشینان، تأسیس کمیسیون اسکان بشر

نویسنده: عبدالرضا آتشین‌صدف

راهبردها و راه‌کارهای جهانی

 

تأسیس کمیسیون اسکان بشر

با شتاب گرفتن روند توسعه شهری در جهان و به‎ویژه در کشورهای در حال توسعه در چند دهه اخیر، سازمان‌ها و نهادهای گوناگونی برای پاسخ‌گویی و یافتن راه حل‌هایی برای معضلات توسعه شهری شکل گرفته اند. کمیسیون اسکان بشر سازمان ملل متحد (UNCHS) ، از مهم‌ترین سازمان‌ها از این دست به شمار می آید. این کمیسیون، یکی از مراکز مهم جهانی گردآوری اطلاعات درباره روند توسعه شهری، انتشار راه‌کارها و انتقال تجارب جهانی موفق  با همکاری بسیاری از سازمان‌های رسمی و سازمان‌های غیردولتی (NGO) شناخته می شود و از بنیان‌گذاری و آغاز فعالیت آن در ونکور کانادا در سال ۱۹۷۶، بیش از یک ربع قرن می گذرد.

هبیتات یک

مرکز اجرایی کمیسیون اسکان بشر، با نام هبیتات (habitat)، در سال ۱۹۷۷ با شرح وظایف ارتقا و بهبود وضعیت سکونت‌گاه‌ها و کمک به پایداری آنان از لحاظ اجتماعی، محیطی و تحقق راهبرد سرپناه مناسب برای همه  تأسیس شد و با توجه به اینکه بر اساس نخستین کنفرانس سازمان ملل در زمینه توسعه شهری و تأمین مسکن شکل گرفت، هبیتاتِ یک  نام گرفت. دوره فعالیت هبیتات یک با انتشار بیانیه ونکور در کانادا آغاز می شود و تا سال ۱۹۹۶ (دومین کنفرانس سازمان ملل درباره اسکان) ادامه می‌یابد.
کمیسیون اسکان بشر در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که سیاست‌های غالب در عرصه مسکن و توسعه شهری در آن زمان عبارت بودند از تولید انبوه و ساخت‌وساز مجموعه های مسکونی، مداخله مستقیم دولت در این زمینه، تأکید بر سیاست‌های بخشی و سیاست پاک‌سازی سکونت‌گاه‌های غیررسمی. با آغاز فعالیت هبیتات یک، راهبردهای به رسمیت شناختن بخش غیررسمی، ارتقا و بهبود اسکان غیررسمی، طرح‌های تأمین زمین و خدمات و پرداخت یارانه زمین و مسکن مورد نظر قرار گرفتند. از اسناد مهمی که از نیمه دوم دهه ۱۹۷۰ تا سال ۱۹۸۵ انتشار یافتند، می توان اعلامیه ونکور؛ سرپناه، فقر نیازهای پایه (بانک جهانی، ۱۹۸۰)؛ ارزیابی بانک جهانی از طرح‌های زمین و خدمات (۱۹۸۱-۱۹۸۳)؛ و خدمات پایه (یونیسف) را برشمرد.
در ادامه فعالیت‌های کمیسیون اسکان و در جهت حمایت از آن و نیز جلب توجه و مشارکت جامعه جهانی، سازمان ملل تصمیم گرفت سال ۱۹۸۶ را سال جهانی تأمین سرپناه برای افراد بی خانمان (IYSH)  اعلام کند. همچنین بنا شد هر ساله، روز جهانی اسکان (نخستین دوشنبه ماه اکتبر) با مضمون های مختلف در سطح جهانی برگزار شود.
با توجه به کاستی های موجود در دهه نخست فعالیت سازمان ملل در زمینه تأمین سرپناه و تحقق نیافتنِ برخی راهبردها در این زمینه در مقیاس جهانی و ملی، در همین سال به درخواست کمیسیون اسکان، هبیتات موظف شد دستور کار جدیدی برای سکونت‌گاه‌ها تدوین کند. دیدگاه جدید هبیتات در سندی به نام «راهبرد جهانی تأمین سرپناه تا سال ۲۰۰۰» (GSS)  ارائه شد. تأکید این رویکرد جدید بر اتخاذ سیاست اجرای معین، بر پایه مشارکت اجتماعی در مقابل خلأ سیاست‌گذاری استوار بود. از دیدگاه این رویکرد، تداوم خلأ سیاست‌گذاری که بر نظام برنامه‌ریزی توسعه شهری بسیاری از کشورها در دهه های ۷۰ و ۸۰ سایه افکنده بود، می تواند عوارض توسعه شهری ناموزون (از قبیل گسترش بی رویه کالبدی؛ افزایش تقاضا برای مسکن و خدمات؛ کاهش و کمبود منابع سرمایه گذاری برای مسکن و خدمات؛ کاهش و کمبود منابع سرمایه گذاری برای مسکن و خدمات؛ ترکیب فضایی غیر قابل اصلاح یا بسیار پر هزینه نقاط شهری؛ ادامه مهاجرت‌های روستایی، تجاوز به اراضی جدید و تخریب محیط زیست؛ رکود اقتصادی شهرها و فقدان امکان نوسازی بخش روستایی) را تشدید کند.
از اهم مباحث مطرح شده در راهبرد جهانیِ تأمین سرپناه، می توان به رویکرد توانمندسازی، بهبود مدیریت شهرها با تأکید بر مشارکت بخش خصوصی و عمومی، تأمین مالی مسکن و ظرفیت‌سازی اشاره کرد. نگرش به سکونت‌گاه‌های شهری به مثابه بستر و چارچوب فراگیر توسعه و فراتر رفتن از برنامه ریزی بخشی در سند راهبرد جهانیِ تأمین سرپناه، به خوبی آشکار است.
افزون بر این، دستور کار جدید هبیتات بر دو محور دیگر تأکید می کند:
نخست) تأمین سرپناه مناسب برای همه؛ مفهوم مناسب یا کافی، از داشتن سرپناهِ حداقل یا در زیر سقفی به سر بردن فراتر می‌رود و بر سایر حقوق مزایای اجتماعی و تأمین آن‌ها همراه با واحدهای مسکونی تأکید می ورزد؛ دوم) قراردادن گروه‌های کم‌درآمد در کانون برنامه ریزی، رفع تبعیض های نژادی، قومی، فرهنگی از آنان، … و توجه به حقوق زنان در برنامه های تأمین مسکن و بهسازی محلات فقیرنشین.
در چارچوب رویکرد توانمندسازی، نقش دولت‌ها از «مداخله مستقیم» به «ایجاد کننده تسهیلات و فضای مناسب برای تمامی عوامل در امر تولید مسکن و فرایند ارتقای کیفیت سکونت‌گاه‌ها، از طریق بسیج و تجهیز تمامی منابع و ظرفیت‌ها» تغییر می یابد. بر همین اساس، مشارکت سازمان‌های مبتنی بر اجتماعات محلی (Community based organization-CBO) و ساکنان محله های مورد نظر برای بهسازی و ارتقای کیفیت سکونت، تعریف اولویت‎های برنامه‌ریزی از سوی خود آنان و تقویت سازمان‌های غیردولتی مورد تأکید قرار می گیرد.
آغاز دهه ۱۹۹۰ شاهد سمت‌گیری جدیدی در زمینه مباحث توسعه و شهرنشینی، به‌ویژه توجه به مسائل زیست محیطی و توسعه پایدار سکونت‌گاه‌هاست. در پاسخ به نیازهای جدید، برنامه مشترکی از سوی کمیسیون اسکان (UNCHS) و برنامه محیط زیست سازمان ملل (UNEP) با عنوان برنامه شهرهای پایدار (Sustainable ities Programme-SCP) با هدف ارائه رهنمودهای محیطی برای مدیریت و طرح ریزی کالبدی سکونت‌گاه‌ها تدوین می شود.
در سال ۱۹۹۲، نخستین کنفرانس سازمان ملل در زمینه توسعه و محیط زیست در شهر ریودوژانیروی برزیل با عنوان «اجلاس جهانی سران کشورها درباره زمین» (Earth Summit) برگزار  شد و توسعه پایدار سکونت‌گاه‌ها با توجه به مسائل زیست محیطی در دستور قرار گرفت. نتیجه گفتگو و تصمیم سازی های این اجلاس در سندی با عنوان منشور ۲۱ (Agenda ۲۱)، یا به بیان دیگر، برنامه جهانی برای توسعه پایدار در قرن ۲۱ میلادی، ارائه می شود. بر اساس همین سند و در چارچوب نیل به راهبرد سکونت‌گاه‌های ناپایدار، بر تأمین مسکن مناسب برای همه، بهبود وضعیت سکونت‌گاه و محله های فقیرنشین و نیز توسعه منابع انسانی و ظرفیت سازی (Capacity Building)، تمرکززدایی و تفویض اختیارات به مقامات محلی مسئول توسعه شهری، تأکید می شود. نکته مهمی که در بیانیه «ریو» به آن توجه شده، عبارت است از: قرار گرفتن مبارزه با فقر به منظور تحقق توسعه پایدار.
دامنه بازتاب تمرکز راهبردی نشست ریو به تدریج گسترده می شود و در نشست جهانی برای توسعه اجتماعی که در سال ۱۹۹۵ تشکیل شد و به انتشار بیانیه کپنهاگ انجامید، برای نخستین بار بر شکل مشخص موضوع فقر شهری یا پدیده شهری شدن فقر در دهه ۹۰ تأکید می شود.
در ادامه تلاش‌ها برای تدارک و برگزاری دومین کنفرانس سازمان ملل در زمینه مباحث توسعه شهری و مسکن (هبیتات دو)، در سال ۱۹۹۵ سمیناری جهانی با نام چالش شهرهای غیررسمی در شهر «بلو هوریزونته » برزیل برگزار  شد. در کنار این اجلاس، کارگاهی نیز با عنوان ساماندهی نحوه تصرف زمین  بر پا می شود. از اهم نتایج این سمینار و کارگاه می توان به اهمیت نقش محوری شهرها؛ تدوین سیاست شهری؛ محوریت نقش شهرداری‌ها؛ تأکید بر دسترسی گروه‌های کم‌درآمد به زمین و خدمات و حقوق زنان سرپرست خانوار اشاره کرد.
در سال بعد، گردهمایی جهانی دیگری درباره فقر شهری در شهر «رسیف» بریل با هدف ارائه رهنمودهایی به هبیتات دو تشکیل می-شود که قطع‌نامه ای معروف به بیانیه رسیف را منتشر می کند. در این بیانیه نیز بر توانمندسازی و ضرورت مبارزه با فقر شهری تأکید می شود.
از اقدامات دیگر در چند سال اخیر و در ادامه روند فوق می توان به نمونه های زیر اشاره کرد:
۱)    کنفرانس جهانی فلورانس با عنوان «روند رو به گسترش فقر شهری» در سال ۱۹۹۷ و تأسیس نهاد جدیدی به نام «همایش جهانی درباره فقر شهری، ایفاپ»  که هدف از آن، ایجاد چارچوب و بستری برای پدیدآوردن آگاهی و مبادله تجربه در زمینه مبارزه با فقر شهری است. راهبرد جدیدی که ایفاپ مطرح کرده، «شهرهای فراگیر» است.
۲)    برنامه مشترک بانک جهانی و هبیتات با عنوان «ائتلاف شهرها» در سال ۱۹۹۹ که شالوده آن بر اساس همکاری جهانی و اهداف اصلی آن، افزایش فعالیت‌ها در زمینه بهسازی نواحی فرودست شهری، سکونت‌گاه‌های غیررسمی و حاشیه ای و نیز یاری رساندن به شهرهای کشورهای در حال توسعه به منظور بهبود وضعیت عمومی نظام مدیریت شهری است.
۳)    بیست و پنجمین نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۰۱، درباره سیاست‌های تأمین مسکن و توسعه شهری در شهر نیویورک با نام استانبول +۵ (استانبول بعد از پنج سال) به منظور ارزیابی روند پیشرفت‌های به دست آمده در زمینه مبارزه با فقر و تأمین سرپناه.

ترتیب زمانی اقدامات انجام یافته در خصوص توسعه سکونت‌گاه‌های شهری و اهداف و راهبردهای آن
ترتیب زمانی اقدامات اسناد پشتیبان اهداف و راهبردها
سال ۱۹۷۶ تأسیس کمیسیون اسکان بشر ـــ پاسخ‌گویی و یافتن راه¬حل¬هایی برای معضلات حل‌نشده توسعه شهری
سال ۱۹۷۷ تأسیس مرکز اجرائی (Habitat) کمیسیون اسکان بشر اعلامیه ونکوور؛ سرپناه، فقر و نیازهای پایه (بانک جهانی ۱۹۸۰)؛ ارزیابی بانک جهانی از طرح‌‌‌های زمین و خدمات (۱۹۸۱-۱۹۸۳)؛ خدمات پایه (یونیسف) ارتقا و بهبود وضعیت سکونت‌گاه‌ها و کمک به پایداری آن‌ها از لحاظ اجتماعی – محیطی و تحقق راهبرد سرپناه مناسب برای همه؛ به رسمیت شناختن بخش غیررسمی؛ ارتقا و بهبود اسکان غیررسمی؛ طرح‌های تأمین زمین و خدمات؛ پرداخت یارانه زمین و مسکن
سال ۱۹۸۶ نام‌‌گذاری سال ۱۹۸۶ به عنوان سال جهان تأمین سرپناه برای افراد بی‌خانمان International Year of Shelter for the Homeless راهبرد جهانی تأمین سرپناه تا سال ۲۰۰۰ Global Shelter Strategy to the year ۲۰۰۰ جلب توجه و مشارکت جامعه جهانی در تأمین سرپناه برای افراد بی‌خانمان؛
سال ۱۹۸۸ تأکید بر رویکرد توانمندسازی؛ بهبود مدیریت شهرها با تأکید بر مشارکت بخش خصوصی و عمومی؛ تأمین مالی مسکن؛ ظرفیت‌سنجی
سال ۱۹۹۲ اجلاس جهانی سران کشورها درباره زمین (ریودوژانیرو، برزیل) منشور ۲۱ Agenda ۲۱ تأمین مسکن مناسب برای همه؛ بهبود وضعیت سکونت‌گاه‌ها و محله¬های فقیرنشین؛ توسعه منابع انسانی و ظرفیت¬سازی؛ Capacity Bulding تمرکززدایی و تفویض اختیارات به مقامات محلی
سال ۱۹۹۵ نشست جهانی برای توسعه اجتماعی (کپهناگ، دانمارک) بیانیه کپنهاگ تأکید بر شکل مشخص موضوع فقر شهری یا پدیده شهری شدن فقر در دهه ۹۰
سال ۱۹۹۵ سمینار جهانی چالش شهرهای غیررسمی (بلو هوریزونته، برزیل) ـــ اهمیت نقش محوری شهرها؛ تدوین سیاست شهری؛ محوریت نقش شهرداری‌ها؛ تأکید بر دسترسی گروه‌های کم‌درآمد به زمین و خدمات؛ حقوق زنان سرپرست خانوار.
سال ۱۹۹۶ گردهمایی جهانی درباره فقر شهری رسیف، برزیل بیانیه رسیف تأکید بر توانمندسازی و ضرورت مبارزه با فقر شهری
سال ۱۹۹۶ اجلاس هبیتات ۲ Habitat ۲ (استانبول، ترکیه) سرپناه برای همه: توانمندی¬های سیاست مسکن در اجرای منشور هبیتات مسکن مناسب برای همه و توسعه سکونت‌گاه‌ها؛ تأمین امنیت Security of Tenure سکونت؛ نظام مدیریت شهری مطلوب
سال ۱۹۹۷ کنفرانس جهانی روند رو به گسترش فقر شهری (فلورانس، ایتالیا) تأسیس نهاد جدیدی به نام همایش جهانی درباره فقر شهری (ایفاپ) International Forum for Urban Pverty (IFUP) ـــ ایجاد چارچوب و بستری برای پدیدآوردن آگاهی و مبادله تجربه در زمینه مبارزه با فقر شهری؛ شهرهای فراگیر، راهبرد جدید پیشنهادی ایفاپ؛ تأکید ویژه ایفاپ بر فناوری اطلاعات و ارتباطات و دسترسی گروه‌های ICT ویژه گوناگون به آن.
سال ۱۹۹۷ برنامه مشترک بانک جهانی و هبیتات با عنوان ائتلاف شهرها City Alliance ـــ افزایش فعالیت در زمینه بهسازی نواحی فرودست شهری، سکونت‌گاه‌های غیررسمی و حاشیه¬ای؛ یاری رساندن به شهرهای کشورهای در حال توسعه به منظور بهبود وضعیت عمومی نظام مدیریت شهری.
سال ۲۰۰۱ نشست ویژه عمومی عمومی سازمان ملل درباره سیاست‌های تأمین مسکن و توسعه شهری به نام استانبول + ۵ (نیویورک، امریکا) ـــ تأمین سرپناه مناسب؛ توجه بیش از پیش به رویکردهای هماهنگ و مشارکتی در برنامه¬ریزی شهری؛ تأکید بر نقش فزاینده اقتصادی شهرها در فرایند جهانی شدن؛ تحقق راهبرد شهر بدون آلونک؛ تأکید بر ضرورت انتقال تجربه‌های موفق به‌ویژه در زمینه صندوق‌های تأمین مالی خرد.
رویکردهای مواجهه با سکونت‌گاه‌های غیررسمی
رویکرد دوره رواج و تسلط نکات اصلی
نادیده گرفتن تا دهه ۱۹۶۰ با توسعه اقتصادی در کل جامعه مشکل حل نخواهد شد، مشکل ساختاری است و با برنامه ریزی محلی حل نخواهد شد.
تخلیه اجباری و حذف ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ سکونت‌گاه‌های غیررسمی غده چرکین بر بدن شهر هستند که باید برچیده شوند.
خودیاری ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ بهره‌گیری از نیروی کار، مهارت و توان مدیریت ساکنان در حل مشکل.
مسکن عمومی ـ اجتماعی ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ دولت و منابع دولتی کلید حل مشکل است، نیاز به یارانه های هدفدار مسکن
مکان ـ خدمات ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ تأمین زمین و زیرساخت‌های اولیه، راه حل پیشنهادی است.
بهسازی ۱۹۸۰ تاکنون تأمین حق سکونت و زیرساخت ها با بهره گیری از وضع موجود.
توانمندسازی ۱۹۹۰ تاکنون ایجاد چارچوب سیاسی، اداری و محیطی با استفاده از ظرفیت درونی اجتماعات محلی، توسعه اقتصادی و اجتماعی.

پایش سبک زندگی، سال دوم، شماره ۱۱، بهمن ۱۳۹۴، صفحات ۷۶-۸۱.

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.