زمینه‌های خیانت در سبک زندگی

نویسنده: سیدعلی آقایی

زمینه‌های خیانت

عهدشکنی زناشویی نیز مانند بسیاری از پدیده‌های اجتماعی دیگر، یک رویـداد چـند بعدی‌ است که عوامل متعددی در بروز آن دخالت دارد. از جـمله زمینه های بروز خیانت‌ می توان به عـوامل شـخصیتی‌ و فردی، عوامل مربوط به رضایت‌مندی زنـاشویی، عوامل مـوقعیتی، اجتماعی و…اشاره کرد که در ادامه به پژوهش های انجام شده در این زمینه می‌پردازیم.

یک) ارتباط زناشویی:

این عوامل گاهی با انتخاب فرد، اسباب بروز خیانت را پدید می آورند و گاهی نیز به صورت اجباری، مسیر خیانت را برای فرد مهیا می کنند. برخی از این عوامل عبارتند از:

الف) نارضایتی زناشویی

در میان برخی از‌ زوجین بـه مـرور زمان یک نوع جدایی عاطفی و روابـط کور به‌وجود می‌آید و راحـت‌تر بـه جدایی عاطفی تن می‌دهند. شاید ده‌ها نیاز عاطفی در هر فرد وجود داشته باشد‌ اما‌ تنها چـند نـیاز عاطفی است که‌ وقتی توسط‌ فردی‌ از‌ جنسی مخالف برطرف می‌شود، آن‌قدر در فرد احساس‌ خشنودی‌ ایجاد می‌کند که او حاضر است خطر داشتن ارتباط پنهانی با آن شخص را‌ به‌ جان بخرد. آن‌ها نیازهایی هستند که در‌ صورت‌ ارضـا شـدن‌ موجب‌ رضایت‌‌بخش‌ترین و شادی‌بخش ترین احساسات‌ در انسان می‌شوند.
اولویت‌بندی این نیازها در مردان و زنان‌ متفاوت‌ است. به‌طوری که پنج‌ نیاز‌ اول که اغلب‌ در فهرست‌ نیازهای‌ عاطفی زنان است در پایین فهرست مردان قـرار دارد بـه‌طـور معمول از حداقل اهمیت‌ برای‌ مردان برخوردار است و بـالعکس. بنابراین جـای‌ تعجب‌ نیست که‌ مردان‌ و زنان‌ در برطرف کردن نیازهای‌ یکدیگر مشکل دارند!
وقتی مهم‌ترین نیازهای عاطفی ارضا نمی‌شود فرد به نوعی احـساس افـسردگی و تـهی‌ بودن‌ می‌کند‌ و به محض برطرف شدن آن‌ نیازها‌ توسط‌ شخصی‌ دیـگر‌ احساس زنده بودن‌ می‌‌نماید. قدرت‌ نیازهای عاطفی ارضا نشده توضیح می‌دهد که چرا اشخاص تمایل دارند همسر، فرزندان، شغل و باورهای‌شان را فـدای‌ برطرف‌ کردن‌ آن نیازها کند.
بدون توجه به اینکه عهدشکنی‌ در‌ چه‌ مرحله‌ای‌ قرار‌ دارد، اغلب‌ دلیل وجـود آن بـرطرف‌ شدن نیازهای عاطفی مهم است. وقتی همسران نیازهای عاطفی برطرف نشده‌ی زیادی دارند و برای مدتی بنا به دلایـل مـختلف از هـم دورند، امکان حضور فردی‌ دیگر که این نیازها را ارضا کند بیشتر می‌شود. آنچه وضعیت را پیچیده‌تر مـی‌کند، احساس فـرد نـسبت به شخصی است‌ که نیازهای عاطفی‌اش را برآورده می‌کند، یعنی ممکن است عاشق او شود و همین احساس‌ عشق، رفتار و عـکس‌‌العـمل های‌ او را از اخـتیارش خارج می‌کند.
ارضای نیازهای روحی و روانی در روابط زناشویی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مشکلات عدیده‌ای در این میان وجود دارد که زمینه‌ساز ایجاد خیانت و گرایش به روابط خارج از زناشویی خواهد شد. برخی از نمونه‌های شایع عبارتند از:
۱. فقدان محبت و صمیمیت
۲. احساس تنهایی به دلیل کم حرف بودن یا صحبت نکردن همسر
۳. مشکلات شغلی همسران و عدم تعامل کافی با یکدیگر
۴. قهرهای طولانی و عدم تفاهم و دعواهای متسمر
۵. فقدان برنامه و تفریح مشترک جهت گذراندن اوقات فراغت
۶. خشونت جسمی
۷. آزار روحی روانی توسط همسر
۸. برخوردهای بچگانه همسر در روابط
۹. فقدان توجه و تعریف و تمجید
۱۰. دمدمی مزاج بودن همسر
۱۱. بها ندادن همسر به پوشش و نظافت شخصی
۱۲. نارضایتی از ظاهر جسمانی همسر
۱۳. قابل اتکا نبودن همسر
۱۴. احساس برتری بر همسر
۱۵. توجه بیش از حد همسر به خانواده خود و عدم توجه به همسر خود
۱۶. تنفر از همسر به دلایلی چون ازدواج تحمیلی و اجباری و ….
۱۷. شکاک بودن همسر و متهم کردن فرد به روابط خارج از ازدواج
۱۸. مشکلات مالی
۱۹. اختلاف سلیقه
۲۰. بی‌توجهی به نیازهای همسر
۲۱. کشاندن مسائل زناشویی به خانواده‌ها
۲۲. مطرح شدن همیشگی بحث طلاق در میان زوجین
۲۳. حساسیت و کنترل زیاد از طرف همسر
۲۴. تمسخر از طرف همسر و مقایسه با دیگران

ب) نارضایتی جنسی

اگرچه نارضایتی عاطفی بیشتر به‌عنوان انگیزه اصلی بی‌وفایی ذکر می‌شود اما تفکیک رضایت جنسی و عاطفی از هم دشوار است؛ چرا که رضایت عاطفی در اغلب مواقع، زمینه‌ساز داشتن رابطه جنسی رضایت‌بخش است (به استثنای مواردی که به ناتوانی جنسی و سرد مزاجی مبتلا هستند). از طرفی وجود رابطه جنسی رضایت‌بخش و ارضا کننده خود تشفی خاطر و رضایت عاطفی را تا حدودی به همراه دارد. در زیر به برخی از نمونه‌های شایع از نارضایتی جنسی در زنان و مردان اشاره خواهیم داشت:
۱. انزال زودرس شوهر
۲. انزال دیررس شوهر
۳. امتناع از رابطه جنسی و دردناک بودن رابطه، به دلیل تنفر از همسر
۴. عدم احساس راحتی در رابطه جنسی و لذت نبردن از آن
۵. عدم ارضای کامل در رابطه جنسی به سبب ناشی بودن همسر
۶. اصرار شوهر بر رابطه و بی‌توجهی به خواسته‌های زن
۷. بی‌توجهی به نظافت شخصی پیش از روابط جنسی
۸. تن دادن به رابطه به مثابه وظیفه، از روی عادت، ترس از خیانت همسر و به‌دست آوردن امتیاز
۹. امتناع همسر از برقراری رابطه جنسی
۱۰. ناتوانی جنسی همسر
۱۱. تمایلات جنسی شدید و عدم توانایی همسر در برآوردن نیازهای جنسی
۱۲. یکنواخت بودن رابطه
۱۳. تأثیر مخرب اعتیاد بر رابطه جنسی
۱۴. تمایل مرد به تماشای فیلم‌های پورن در حین رابطه جنسی و امتناع همسر
۱۵. استفاده ابزاری از همسر برای تحریک
۱۶. تاثیر فضای خانه و حضور فرزندان در برقراری ارتباط جنسی
۱۷. دید منفی همسر به رابطه جنسی
۱۸. قطع روابط جنسی در دوران بارداری و پس از آن و عدم آموزش صحیح برای این دوران

ج) تاثیر مشکلات ازدواج بر بی‌وفایی زناشویی زنان

مهم‌ترین علت در این زمینه ازدواج نادرست، بدون علاقه و شناخت است که مشکلات گوناگونی را در این زمینه پدید می‌آورد.
۱. فرار از محیط متشنج خانه
۲. مخالفت خانواده از ازدواج با فرد دلخواه
۳. ازدواج تحمیلی
۴. سن پایین و ترس از عواقب انتخاب اشتباه؛ اختیار انتخاب همسر را به دست دیگران دادن

دو) زمینه های فردی و شخصیتی:

عوامل شخصیتی و فردی در زوجین یکی از مهم ترین علل بروز خیانت در سبک زندگی زناشویی به شمار می رود.

الف) تاثیر ویژگی‌های فردی بر بی‌وفایی زناشویی

افزون بر نارضایتی زناشویی، برخی ویژگی‌های فردی و خصوصیات شخصیتی نیز در تمایل فرد به روابط خارج از ازدواج تأثیرگذار است.
۱. تنوع‌طلبی و احساس محدودیت در ازدواج
۲. پایین بودن اعتماد به نفس و نیاز به جلب توجه
۳. احساس جوانی در مقابل همسر خود
۴. بی ضرر دانستن روابط خارج از ازدواج

ب) مشکلات دوران کودکی زنان

تأثیر سبک تربیتی والدین و نحوه تعامل با کودک بر میزان اعتماد به نفس و زندگی دوران بزرگسالی غیرقابل انکار است. افرادی که دورانی متشنج را در زمان کوکی سپری کرده‌اند، در بزرگسالی آسیب‌پذیرترند. مفاهیم زیر را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین مشکلات دوره کودکی ذکر کرد.
۱. رفتارهای خشن اعضای خانواده
۲. آزار جنسی
۳. فوت و طلاق والدین
۴. اعتیاد والدین
۵. مشاجره و درگیری والدین

ج) روابط پیش از ازدواج

تحقیقات نشان داده افرادی که پیش از ازدواج رابطه جنسی آنان با فردی غیر از همسر، رضایت‌بخش بوده است، گرایش بیشتری به داشتن روابط خارج از ازدواج در مراحل بعد زندگی داشته‌اند.

د) ضعف اعتقادات مذهبی

ایمان ضعیف و عدم پای‌بندی به احکام شرعی و دینی یکی از مهم‌ترین زمینه‌های خیانت در افراد است که باوری به عقوبت و جزا برای رفتار خود ندارند.

ر) سن

تحقیقات نشان داده است که در بازه زمانی میان ۲۰ تا ۴۰ سال، پدیده خیانت بیشتر اتفاق می‌افتد و ممکن است فرد در این دوره دچار اعمال خیانت‌گونه شود.

س) نگرش نسبت به روابط خارج از ازدواج

نگرش فرد با گرایش به روابط خارج از ازدواج ارتباط دارد. نگرش‌های حاصل از مشاهده رفتارهای نامشروع در محیط خانوادگی در سنین پایین، بر تمایلات جنسی فرد در پیش و پس از ازدواج تاثیر می‌گذارد. هرچه فرد لیبرال‌تر باشد، نگرش او نسبت به روابط خارج از ازدواج، مجازتر خواهد بود.

ص) اعتماد به نفس

یکی از انگیزه‌های درونی برای بی‌وفایی، تقویت اعتماد به نفس است. افراد با اعتماد به نفس پایین، بیشتر در معرض خطر روابط خارج از ازدواج‌اند؛ زیرا به احتمال زیاد از این رابطه به مثابه راهی برای افزایش اعتماد به نفس خود استفاده می‌کنند. افراد با اعتماد به نفس پایین موانع حفاظتی در پیرامون ازدواح را کنار می‌زنند، چون یک فرد خارجی ممکن است احساس خوب از خود در آنان ایجاد کند، آنان می‌خواهند به‌جای توجه به نیازهای ازدواج، نیاز خود را که به‌دست آوردن اعتماد به نفس است، پاسخ دهند. این نیاز، جذب آنان به روابط خارج از ازدواج را افزایش می‌دهد.

ط) شخصیت

ویژگی‌های شخصیتی قابل اندازه‌گیری، دارای ثبات در طول زمان و در میان افراد متفاوت هستند و بر رفتار تأثیر می‌گذارند. پنج عامل مهم شخصیتی اندازه‌گیری شده شامل پذیرا بودن، باوجدان و وظیفه‌شناس بودن، برون‌گرایی، موافق و سازگار بودن و نیز روان رنجوری است. هر کدام از این موارد می‌تواند تأثیر بسزایی بر رفتار فرد در مواجهه با موقعیت‌های خیانت باشد.

ع) خودشیفتگی

احتمال اینکه افراد خودشیفته جذب روابط خارج از ازدواج شوند، زیاد است؛ چرا که آنان به دلیل فقدان همدلی با دیگران و این تصور که واقعیت جهان تنها برای آنان است، قادر به دیدن دافعه‌های رابطه بی‌وفایی زناشویی نیستند. افراد خودشیفته از درک موانع روابط فرازناشویی عاجزند؛ زیرا آنان تنها نیازهای خود را می‌بینند و باور دارند که دلیلی برای عدم تحقق نیازهایشان وجود ندارد، حتی اگر دیگران در این فرآیند صدمه ببیند. آنان زمانی که متوجه می‌شوند که یک فرد نمی‌تواند نیازهایشان را برآورده کند، اجازه ورود به رابطه نامشروع را به خود می‌دهند.

ق) تنوع‌طلبی

عده‌ای از افـراد مـعتقدند که انسان در مدت طولانی نمی‌تواند روابط جـنسی خـود را بـه شـکل تک هـمسری ادامـه دهد و وفاداری به همسر یک عقیدۀ قدیمی‌ است؛ بنابراین می‌توان گفت‌ در بعضی موارد، چیزی که به یک رابطۀ نامشروع عشقی می‌انجامد، نیاز به تجربۀ شور و عشق زیاد و میل‌ به تجربه کردن یـک رابطۀ جنسی جدید و ممنوع است.

ل) انتقام‌جویی از همسر بی‌وفا

این علت زمانی است که یکی از زوج‌ها دارای رابطۀ نامشروع است و زوج قربانی برای ‌‌برانگیختن‌ حس حسادت و انتقام‌جویی از همسرش به رابطۀ نامشروع روی می‌آورد. همسری‌ که‌ مورد‌ بی‌وفایی قرار می‌گیرد، احساس اجـحاف شـدیدی می‌کند. چنین احساسی افکار مختلف را به ذهن می‌آورد و واکنش‌های متفاوتی‌ را می‌تواند به همراه داشته باشد که گاهی اوقات نیز افکاری در ارتباط با‌ گرفتن انتقام و مقابله‌ به مثل‌ به ذهن همسری که مورد بی‌وفایی قـرار گـرفته، خطور می‌کند.

م) کوتاهی در انجام وظایف

در این شکی نیست که‌ برخی‌ از‌ شوهران که‌ حق مشروع همسران خود را نادیده‌ گـرفته‌ و به آن‌ خیانت‌ می‌کنند، پیش‌ وجدان‌ و جامعه و خانواده و دیـن مـقصرند اما عدم انجام وظایف اساسی‌ زناشوئی و یا کوتاهی و سستی در‌ آن توسط زوجین، به انحراف‌ همسران کمک می‌کند.
بسیاری از انحراف‌های‌ جنسی و نـاراحتی‌ها و اخـتلاف‌ها و کشمکش‌ها و انحلال خانواده‌ها را می توان در عدم رعایت این چـند اصل مهم‌ خانوادگی جستجو کرد:
۱. رفتار گرم با همسر
۲. عدم اکتفا به «مادر یا پدر بچه‌ها بودن». توجه کافی داشتن به نیازهای‌ روحی‌ و جسمی‌ همسر
۳. عدم ایجاد عقده حقارت در همسر
باید توجه داشت کـه رفـتار سرد و بی‌تفاوت‌ زوجین نـیز به نوبه‌ خود‌ معلول چند امر از قبیل: ازدواج‌های نامتناسب، عقده‌های‌ روانی، گرفتاری‌های مالی و عدم توافق اخلاقی، اختلاف سن و اختلافات طبقاتی و غـیر آن است. این چند امر سبب می‌شود سردمزاجی بـروز کـند‌ و کانون‌ گـرم خـانواده و بـه‌دنبال‌ آن‌ روابط صمیمانه‌ زناشوئی روز به روز سردتر شود.

ن) خودداری از تضاد و کشمکش‌های روابط زناشویی

زمانی که زوجین قادر به صحبت کردن با یکدیگر نیستند تلاش می‌کنند خود را کم‌تر در چالش کشمکش و تضاد با همسر بیاندازند، بنابراین دوری گزینی از یکدیگر، زمینه را برای انجام خیانت فراهم خواهد کرد.

و) لاس زدن

این نوع رابطه در مردان خیانت‌پیشه شایع است. از نظر بیشتر آنان روابط خارج از ازدواج به مثابه یک سرگرمی و شریک نامشروع فردی درجه دوم محسوب می‌شود و این رابطه برای روابط زناشویی آنان بی ضرر است.

سه) زمینه های موقعیتی‌:

پیش آمد موقعیت برای انجام خیانت هم یکی از عوامل مؤثر در درگیرشدن فرد با خیانت است. موقعیت هایی که فرد را به شدت به انجام خیانت وسوسه می کند.

الف) سطح تحصیلات

تحقیقات نشان داده است میزان بی‌وفایی در میان افراد تحصیل‌کرده بیشتر از افراد با تحصیلات کم‌تر است.

ب) درآمد

پول و قدرت دو منشأ مهم در خیانت‌اند که ارتباط معناداری با بروز خیانت دارندِ چرا که این فرصت برای فرد ایجاد می شود تا به راحتی به پنهان کاری در مورد ارتباط خود بپردازد مثل داشتن خانه ای پنهانی و…. تحقیقات نشان داده است که افراد موفق و قدرتمند، این حق را برای خود قائل‌اند که به هرچه تمایل دارند، دست یابند.
برخی از پژوهشگران غربی در مطالعات پژوهشی که بـه مـنظور ارتـباط بین سطح درآمد و درگیر‌شدن در روابط نامشروع خارج از‌ حیطه‌ی‌ زناشویی انجام داده اند، با بررسی حـدود ۳۰۰۰ نـفر به این‌ نتیجه رسیدند که درآمد بالاتر فرصت بیشتری به شخص می‌دهد تا در رابـطه بـا عـهدشکنی زناشویی پنهان‌کاری کند؛ زیرا اجرای یک رابطه‌ی نامشروع با اعمالی مانند گرفتن اتاق در یک هتل و یـا رفـتن به یک تعطیلی به دور از چشم دیگران آسان‌تر می‌شود. همچنین‌ پول‌ با قـدرت بـرابری مـی‌کند و افراد ثروتمندتر ممکن است برای‌ شریکان نامشروع بالقوه جذاب‌تر باشند. افرادی کـه‌ سالانه بیش از ۷۵۰۰۰‌ دلار‌ درآمد دارند‌ بیشتر احتمال داشت درگیر روابط نامشروع شده باشند. این‌ مطالعه نشان داد که رابطه‌ی‌ معناداری بین سطح درآمد و عهدشکنی زناشویی وجود دارد. مردان موفق‌ و ‌‌قدرتمند‌ احساس می‌کنند استحقاق هـر آنچه تـمایل به آن دارند را خواهند داشت.
مـقاله‌ای‌ در‌ مـجله‌ی‌”آمریکای امروز” دلایل اینکه‌ چرا مردان ثروتمند و قدرتمند احساس می‌کنند می‌توانند در سبک زندگی زناشویی‌شان عهدشکنی‌ کنند را‌ این‌گونه مـورد بـحث قرار داد: «مردان موفق اغلب احـساس مـی‌کنند که در زنـدگی سـخت‌ تلاش‌ کـرده‌اند و بنابراین استحقاق‌ داشتن‌ چند رابطه‌ی جـنسی را دارنـد. به علاوه این‌ مردان معمولا باهوش‌اند و می‌توانند محتاطانه عمل کنند که همین باعث پنـهان نـگه داشته‌ شدن دیگر روابط نامشروع از همسرشان مـی‌شود.»

ج) محیط کار

ارتباط مستمر با جنس مخالف در محیط کار این زمینه را فراهم می‌کند تا افراد درگیر مسئله خیانت و رفتارهای فرازناشویی شوند.

د) داشتن شغل‌های خاص

برخی مشاغل به سبب تعامل بسیار با افراد مختلف با زمان‌های طولانی، اسباب ایجاد خیانت را فراهم می‌کند؛ مثل فروشندگان بوتیک‌ها یا رانندگان آژانس و…
س) تاثیر دوستان و افراد مستعد و تسهیل  و ترغیب کننده فرد به انجام خیانت

ن) مسافرت های متعدد و دوری از همسر
ی) استفاده از مخدرات و مسکرات

چهار) زمینه های اجتماعی‌:

روابط و مناسبات اجتماعی هم می تواند افراد را در تمایل به خیانت سوق دهد. برخی از عواملی اجتماعی که می‌تواند افراد را به انجام خیانت ترغیب کنند عبارتند از:

الف) دشواری‌های طلاق

افراد درگیر در بی‌وفایی، به رغم داشت مشکلاتی عدیده در روابط عاطفی و جنسی زناشویی به دلایلی گوناگون به شرح زیر از اقدام به جدایی قانونی خودداری می‌کنند.
۱.  به خاطر فرزندان
۲. دلسوزی برای همسر
۳. برخی ویژگی‌های مثبت همسر
۴. اعتماد به نفس پایین و ترس از عواقب طلاق
۵. نگران والدین بودن
۶. وابستگی مالی به همسر یا نداشتن خانواده حمایت‌گر
۷. مشکلات خانه پدری برای زن
۸. فقدان حق طلاق برای زن

ب) تأثیرات مخرب ماهواره در ترویج خیانت و روابط آزاد

ابعاد و اثرات کوتاه مدت و دراز مدت ماهواره به‌عنوان یکی از فراگیرترین و موثرترین وسایل ارتباط جمعی، همیشه دارای اهمیت بوده اما با گذشت زمان و تغییرات اساسی در شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور و جهان، هرروز به این ضرورت افزوده می‌شود. اگر در گذشته فقط چند شبکه ماهواره‌ای فارسی زبان با جهت‌گیری و اهداف سیاسی خاص و هدایت شده از سوی دولت‌های انگلیس و آمریکا وجود داشت؛ اما در چند سال اخیر شبکه‌هایی با اهداف کاملا متفاوت به‌وجود آمده‌اند و در مدت زمان بسیار محدود مخاطبان بسیاری در بین مردم و به‌ویژه کانون‌های خانوادگی به خود اختصاص داده‌اند.
بنابراین جنگ نرم رسانه‌ای بر ضد جامعه ایرانی در ظاهر و محتوا گسترده‌تر شده و ابعاد بسیار وسیعی پیدا کرده است. شبکه‌های کم‌تر سیاسی جدید بیشتر به مسائل فرهنگی- اجتماعی تکیه کرده و خانواده و روابط انسانی به‌عنوان بزرگ‌ترین سرمایه جامعه را هدف قرار داده‌اند. به‌عنوان مثال برخی از شبکه‌های ذکر شده با پخش فیلم و سریال‌های شبانه‌روزی اهداف زیر را دنبال می‌کنند:
۱. ترویج خانواده‌های بی‌سامان و لجام‌گسیخته در مقابل ساختار سنتی خانواده
۲. ترویج و عادی جلوه دادن خیانت زن به همسر و البته شوهر به زن
۳. بی اهمیت جلوه دادن احترام به والدین
۴. عادی جلوه دادن رابطه جنسی دختر و پسر قبل از ازدواج تا حد باردار شدن دختر خانواده
۵. هویت‌زدایی از مفهوم خانواده به‌عنوان کوچک‌ترین واحد اجتماعی مستقل و مؤثر
۶. عادی جلوه دادن سقط جنین برای دختران قبل از ازدواج به‌عنوان راه‌حلی طبیعی برای رفع دلهره‌های احتمالی در روابط جنسی دختر و پسر
۷. تعصب‌زدایی از کانون خانواده و ترویج بی تفاوتی نسبت به حریم خانواده
۸. ترویج مفهوم زندگی با دیگران به جای ازدواج
۹. ترویج فمینیسم و کم‌رنگ کردن نقش مرد در جامعه در حد کسی که تنها جهت رفع نیازهای جنسی زن خلق شده است!
۱۰. مخدوش نمودن رابطه فرزندان پسر و دختر در خانواده
۱۱. افزایش تأثیرپذیری جنسی و خشونت در جوانان و نوجوانان به‌خصوص از طریق پخش موزیک-ویدئوهای خاص
۱۲. پی‌ریزی و ایجاد آمادگی ذهنی تفکر شیطان پرستی در نوجوانان و جوانان

ج) نقش تسهیل‌گری تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی در برقراری ارتباط و ایجاد فرصت برای انجام خیانت

تحقیقات نشان داده است که درصد بالایی از اقدامات اولیه و آشنایی برای روابط فرازناشویی در شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد. هویت پنهان افراد در این شبکه‌ها و گفتگوها با موضوعات خاص جنسی در پسِ صمیمیت پدید آمده در این شبکه‌ها، راه را برای انجام اعمال خیانت‌گونه بسیار هموار می‌کند.
د) نگرش‌های سهل‌گیرانه و مجاز جامعه و سوء استفاده مردان از امکان تعدد زوجات با چنگ زدن به ازدواج موقت و صیغه برای توجیه رفتارهای خارج از ازدواج

س) منطقه سکونت

مثل زندگی در شهرهای بزرگ و ناشناس که کار را برای انجام خیانت راحت‌تر می‌کند.

ص) جنسیت

جنسیت به طور احتمال، پرتکرارترین متغیر مطالعه شده و باثبات‌ترین پیش‌بینی کننده در رابطه با بی‌وفایی زناشویی است. یافته‌ها نشان می‌دهد مردان بیش از زنان، درگیر روابط خارج از ازدواج می‌شوند. عواملی چون اغماض روابط خارج از ازدواج مردان، آسیب‌پذیری مردان هنگام جستجوی قدرت و پیروزی از طریق روابط جنسی، فشار بر مردان در موفقیت‌های شغلی و… آنان را به سمت انجام اعمال خیانت‌آمیز سوق می‌دهد.

پنج) دلایل هورمونی خیانت در رابطه زناشویی!!!

پزشکان و روان‌شناسان بارها سعی کرده‌اند تا دلایل بی‌وفایی را تشخیص دهند، اما بعضی از نشانه‌ها علت آن را در ترکیب شیمیایی مغز می بینند.
یک تحقیق که در سال ۲۰۰۲ انجام شد، طول ژن گیرنده هورمون «دوپامین» را در میان ۲۰۰ داوطلب بررسی کرد. این ژن یک فرستنده عصبی است که میزان لذت را در مغز کنترل می کند. ۵۰ درصد افرادی که ژن هورمون دوپامین آنان بلندتر است به همسران خود خیانت کرده بودند، در حالی‌که این رقم در ژن کوتاه‌تر فقط ۲۲ درصد بود. علاوه بر آن دارندگان ژن بلند به نسبت بیشتری در معرض رفتارهای خطرناک از قبیل اعتیاد قرار می‌گیرند.
یک ماده شیمیایی دیگر که در خیانت افراد نقش بازی می‌کند “واسوپرسین” است. هورمون واسوپرسین در زمان برقراری رابطه ترشح می‌شود. یک تحقیق که به سال ۲۰۱۴ در کشور فنلاند صورت گرفته است، نشان داد افرادی که به خیانت خود اعتراف کرده‌اند میزان کم‌تری از این هورمون در مغر آنان ترشح می‌شده است.
نکته:
عوامل ایجاد و گسترش خیانت‌های زناشویی به اندازه‌ای زیاد و متنوع هستند که بلافاصله می‌توان چند نتیجه مهم گرفت:
الف. هیچ خیانت زناشویی‌ای را نمی‌توان یافت که فقط به یکی از دلایل و عوامل ذکرشده رخ داده باشد.
ب. خیانت زناشویی بسیار پیچیده است و نباید آن را ساده‌سازی کرد.
پ. حتی دو مورد خیانت زناشویی نمی‌توان پیدا کرد که کاملا به دلایلی مشابه پدید آمده باشند.
ت. خیانت و زمینه‌های آن در یک لحظه از سبک زندگی خانوادگی روی نمی‌دهد. ممکن است مراحل و زمینه‌های آن در کل زندگی فرد یا کل مدت زندگی زناشویی او به تدریج به‌وجود آمده باشد.
ث. گناه گسترش خیانت‌های زناشویی را نباید فقط به گردن رسانه‌ها و ماهواره‌ها یا هر عامل دیگری انداخت.
ج. برای حفظ حرمت و قداست خانواده، باید به نقد کلیه مداخله‌هایی پرداخت که سازمان‌های گوناگون طی سالیان گذشته به صورت‌های مختلف در خانواده داشته‌اند.
پایش سبک زندگی، سال سوم، شماره ۱۴، مرداد ۱۳۹۵، صفحات ۸۹-۹۶.

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.