سبک زندگی رضوی «ازدواج و خانواده»

مؤسسه فرهنگی هنری سبک زندگی آل یاسین منتشر کرد:

این کتاب در ۲ فصل به رشته تحریر درآمده است. فصل اول: با عنوان ازدواج، سنت مقدس و فصل دوم با عنوان: کارکردها و راهکارهای رشد کارایی خانواده.
نویسنده در فصل اول کتاب، مفهوم شناسی، اهمیت و جایگاه و بایسته­ های ازدواج را به تفصیل در بخشهای مختلف مورد بحث و بررسی قرار داده و در فصل دوم به تبیین اهداف و کارکردهای خانواده، همچنین راهکارهای رشد و کارآیی خانواده، پرداخته است.
مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.