چهاردهمین شماره نشریه پایش سبک زندگی

فصل اول این شماره نشریه به پایش آموزه و اندیشه سبک زندگی اختصاص یافته  و در فصل دوم؛ همایش‏ها و منابع سبک زندگی معرفی شده است. پایش آسیب‏ها و نیز پایش اخبار از دیگر بخش های شماره جدید این نشریه است.
در پرونده ویژه این شماره موضوعات متنوعی پیرامون خیانت، مانند انواع خیانت، گونه شناسی، آسیب و صدمات،عوامل خیانت، زمینه، واکنش ها، تفاوت ها در خیانت، نشانه ها، استراتژی خیانت، راهکارها و …. به تفصیل مورد واکاوی قرار گرفته است.
شایان ذکر است: نشریه پایش سبک زندگی، با بررسی ابعاد متنوع سبک زندگی فردی و اجتماعی در حوزه های مختلف، ویژه فعالان و مدیران فرهنگی به صورت متناوب منتشر می گردد.

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.